Tegenlicht

Amsterdam Make-over 2040

Om in de toekomst te kunnen overleven is groei onontbeerlijk. Voorwaarde voor die toekomstige groei, zeker in tijden van crisis, is een nieuw type aanjager: in de woorden van economisch geograaf Richard Florida een ‘megaregio’.

Tegenover leegloop en krimp op het platteland staat gelijktijdige bevolkingsgroei in metropolen en mega-regio’s Volgens Florida zijn de megaregio’s belangrijker dan steden, belangrijker zelfs dan landen. De vraag is nu: hoe kunnen deze gebieden (blijven) groeien op een duurzame, ecologisch verantwoorde wijze, en met behoud van leefbaarheid en sociale standaarden?

bijlagen

 • In Nederland heeft momenteel alleen de hoofdstad metropolitane ambities. In december verschijnt een structuurvisie voor Amsterdam tot het jaar 2040. Werktitel: ’Amsterdam, kernstad van de metropoolregio’. Van welke regio wordt Amsterdam dan de kern? Wat betekent dit alles voor het aloude concept Randstad? En voor Rotterdam, tweede stad van Nederland?

  Tegenlicht peilt de visies en de meningen, in binnen- en buitenland. Met economisch geograaf Richard Florida (Toronto), stedensocioloog Saskia Sassen (New York/London), de Amsterdamse stadsplanner Zef Hemel, de jonge activist en onderzoeker Merijn Oudenampsen, en professor in de landschapsarchitectuur Adriaan Geuze, vanouds kritisch denker over ruimtelijke ordening en planning in Nederland.

  Regie/research: William de Bruijn
  Research-assistentie: Willem van der Muur
  Samenstelling: Jos de Putter
  Produktie: Judith van den Berg
  Eindredactie Tegenlicht: Jos de Putter / Doke Romeijn
  Eindredactie IABR: George Brugmans

  meer zoals 'amsterdam make-over 2040'