Future Shock

Louise Vet, strijder voor biodiversiteit

Veel mensen willen graag een strak gemaaid gazon, maar de tuin van Louise Vet ligt er heel anders bij. Vet, bioloog en emeritus hoogleraar ecologie laat alle planten onbekommerd groeien rond haar huis, ook het onkruid.

Tom Reijner

Vet wiedt geen onkruid, want daar komen allerlei beestjes op af die heel erg belangrijk zijn voor de onder druk staande biodiversiteit. 
Redacteur Tom Reijner liep met haar een rondje door de tuin en aan de keukentafel bespraken ze de zeer zorgelijke staat van de biodiversiteit, het belang van een gezonde bodem en de klimaatverandering. Volgens haar zijn het ‘spannende tijden’ maar kan dat eigenlijk nog wel als er zoveel op het spel staat? En helpt het als we rechten geven aan natuur en dier?