Tegenlicht wordt 30% gekort in tijd en geld en dat mag niet gebeuren. Stuur ons daarom een videoboodschap waarin je vertelt hoe Tegenlicht jouw leven heeft veranderd, geïnspireerd of je de ogen heeft geopend. Kort maar krachtig, op jouw manier.

Steunbetuigingen

Hieronder vind je een verzameling van de videoboodschappen, mails en tweets die we de afgelopen dagen hebben ontvangen. Wil je ons ook steunen? Stuur ons een boodschap via de mail, of reageer via Twitter.

Geert de Roeck

Wij kijken vanuit België al jaren naar alle afleveringen van Tegenlicht, de objectieve kijk op de verschillende onderwerpen is niet alleen verfrissend en relevant informatief maar ook bepalend in het wereldbeeld van een breedte laag in de bevolking. Het is voor ons Belgen geen verassing dat deze progressieve manier van reportages maken vanuit Nederland komt, jullie zijn op dat vlak altijd al een van de gidslanden geweest en moeten dat ook blijven.

Thomas Kuyper

Tegenlicht is er als de kippen bij, kritisch maar ook optimistisch. De thema’s die jullie belichten vinden we in België pas zes maanden later op televisie. Tegenlicht heeft me door m’n studie sociologie geloodst door inspiratie te bieden voor verschillende papers. Tegenlicht maakt zondagavond zowel ontspannend als educatief.

Maar vooral: Tegenlicht heeft er mee voor gezorgd dat ik vandaag een doctoraat maak over stadslandbouw en de commons.

Charles van Es

Ik woon al tien jaar in het buitenland (NYC) en Tegenlicht is het enige Nederlandse televisie programma dat ik in al die tijd met regelmaat ben blijven volgen. Hoge kwaliteit en gedachten stimulerende programma's en het zou een groot gemis zijn als er minder Tegenlicht gemaakt zou worden dankzij een verkleining van het budget. Alstublieft niet doen!

Max Steenbrink

De Tegenlicht-aflevering “Groen Goud” heeft mij mede gemotiveerd om Internationaal Land en Waterbeheer te gaan studeren in Wageningen, en daarmee mijn leven gevormd. In September vertrek ik voor 3,5 maand naar Ivoorkust om boeren aan te zetten tot duurzaam landgebruik en zo land degradatie te voorkomen. Dank jullie wel voor de geweldige afleveringen die jullie maken, de manier waarop jullie kritisch kijken naar de wereld om ons heen, julliezelf incluis, zou een voorbeeld moeten zijn voor velen.

Jacky de Vries

Met ontsteltenis heb ik kennis genomen van het voornemen om Tegenlicht met dertig procent te korten. Een programma als Tegenlicht is een van de redenen waarom de publieke zenders bestaan. Het enige nieuwsplatform dat aandacht besteedt aan innovatie en de samenleving die in rap tempo verandert, zonder geremd te worden door bestaande structuren en systemen.

In die zin kan ik kort zijn: meer Tegenlicht!

Herman Klinkvis

Ik protesteer met nadruk en klem tegen de u opgelegde bezuinigingsmaatregelen die de regering u thans oplegt. Deze waren niet nodig geweest als dhr. Rutte, ministerpresident, die volledige absurde deal niet had gesloten met Shell en andere oliemaatschappijen en andere grote ondernemingen!

Willem Velthoven

Wij beschouwen Tegenlicht als een baken in een zeer vergruizend medialandschap. Wat ons betreft is het een essentiële functie van de Publieke Omroep om grondige onderzoeksjournalistiek en goede documentaires te bevorderen.

Erwin Gielens

Tegenlicht heeft mij geinspireerd om onderzoek te doen naar het publieke debat rondom het basisinkomen. Maar de echte impact van Tegenlicht is nog veel groter. Dit programma heeft publiek en politiek helpen overtuigen te experimenteren met een regelarme bijstand en daarmee vertrouwen in de burger. Televisieprogramma's met zo'n maatschappelijke impact moeten we in stand houden.

'Tegenlicht geeft mij hoop op een betere toekomst'

Julliëtte van Dijk

Dus steun ons en laat je horen!

Of stuur ons een mailtje!