Over belastingontduiking door multinationals

Attiya Waris

Attiya Waris is specialist in belastingrecht, armoedebestrijding en mensenrechten. Ze vertelt over belastingontduiking door multinationals.

Attiya Waris is verbijsterd dat regeringen van ontwikkelingslanden multinationals gunstige belastingtarieven bieden, terwijl de kosten worden afgewenteld op de lokale bevolking. Daarom vindt ze dat er een globale belastingwetgeving moet komen.

Op dit moment verdwijnt er tussen de 850 en 1000 miljard Amerikaanse dollar van ontwikkelingslanden naar 'tax havens' en rijkere landen. Dit bedrag is tien keer zo hoog als de jaarlijkse hulpgeldstroom die naar ontwikkelingslanden wordt overgemaakt. Attiya Waris is ervan overtuigd dat internationale belastingwetgeving de armoede in de wereld sterk kan verminderen. 

Attiya Waris rondt haar master rechten af in 2002 in Kenia. Daarna vertrekt ze een jaar naar Zuid-Afrika om daar een rechtenmaster te doen die focust op mensenrechten en democratie in Afrika.

Vanaf 2004 geeft ze colleges aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Nairobi, Kenia en sinds 2001 is ze gastspreker aan de National University of Rwanda. Ze promoveert in 2009 aan de universiteit van Lancaster in Groot Brittannië. Ze is samen met Jeremy Leaman schrijver van het boek Tax Justice and the Political Economy of Global Capitalism: 1945 to the Present (2013).

Attiya Waris is vice-voorzitter van de Tax Justice Network, en is lid van het World Economic Forum's Global Agenda Council gespecialiseerd in illegale handel. Daarnaast is ze lid van het OECD Governance Network.

Interviewer: Marije Meerman
Locatie: Naïrobi, Kenia
Datum: 8 december 2012