over de toepassing van artificiële intelligentie in ons dagelijks leven

Catelijne Muller

Catelijne Muller is rapporteur voor kunstmatige intelligentie (AI) bij de EU. Muller vindt dat we de risico’s en complexe beleidsuitdagingen die AI met zich meebrengt onder ogen moeten zien en dat hier duidelijke richtlijnen voor opgesteld dienen te worden. Machines blijven machines en mensen zullen te alle tijde controle over machines moeten houden, is haar stelling.

De Nederlandse Catelijne Muller is beleidsadviseur Europese aangelegenheden bij de VCP, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en voorzitter van de permanente studiegroep voor Artificiële Intelligentie van het EESC. Voordat Muller zich bezighield met Artificiële Intelligentie werkte ze als advocaat bij Allen & Overy.

Bij het EESC brengt ze advies uit over de impact van Artificiële Intelligentie op de maatschappij. In haar advies staan elf domeinen waar AI voor grote sociale uitdagingen staat; ethiek, veiligheid, transparantie, privacy en normen, werkgelegenheid, onderwijs, gelijkheid en inclusiviteit, wet- en regelgeving, bestuur en democratie, oorlogsvoering en superintelligentie.