Tegenlicht Talks

Matthijs Schouten

Matthijs Schouten (1952) is bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen.

Matthijs Schouten verdiept zich in de rol die natuur speelt in het menselijk denken, hij publiceerde hierover onder andere het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.

Bekijk hierboven de Tegenlicht Talk, waarin Matthijs Schouten dieper ingaat op hoe ons beeld over natuur wordt gevormd.