over de toekomst van de mensheid met artificiële intelligentie

Stuart Russell

Stuart Russell (1962) is hoogleraar Computerwetenschappen en een autoriteit op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Al vroeg in zijn loopbaan ontwikkelde Russell zich als autoriteit op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij won in 1995 als eerste de IJCAI Computers and Thought Award bij de International Joint Conferences on Artificial Intelligence, een internationale prijs voor onderzoekers onder de 35 op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Hiervoor rondde hij eerst een Bachelor Natuurkunde in Oxford af en daarna een PhD in Computerwetenschappen aan Stanford University. Zodoende kreeg hij in 1996 de titel Hoogleraar Computerwetenschappen aan Berkeley University. Zijn boek Artificial Intelligence: A Modern Approach wordt inmiddels op meer dan 1300 universiteiten in 118 verschillende landen gebruikt.
In 2016 zette hij samen met Pieter Abbeel en andere academici het Center for Human-Compatible Artificial Intelligence aan Berkeley University op. Hier worden methoden ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat kunstmatige intelligentie altijd in dienst van de mens zal blijven werken.