De coronacrisis vergroot de armoede in Nederland, maar volgens Amma Asante, voorzitter van de LCR, kan het kabinet daar wat aan doen: stop de verlaging van de bijstandsuitkering.

Wie dacht dat arm en rijk gelijk worden geraakt door de crisis, zit ernaast. De economische klappen van de crisis komen extra hard aan bij kwetsbare groepen. Maar zelfs al zonder de effecten van de coronacrisis, verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een grote stijging van het aantal mensen dat in armoede moet leven.

De grootste oorzaak van het stijgende aantal armen?

Decennialang kabinetsbeleid dat de bijstandsuitkering euro voor euro verlaagt, zegt Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Het besluit tot verlaging van de bijstandsuitkering werd in 2011 genomen door het kabinet Rutte-I. Vanaf 2021 is het kabinet opnieuw van plan om de bijstandsuitkering te verlagen. Ondanks dat de crisis juist gaat zorgen voor een extra toename in het aantal armen.

In een videobrief richt Amma Asante zich tot het kabinet van Mark Rutte. Zij vraagt het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwetsbare burgers, en de maatregel tot verlaging van de bijstandsuitkering terug te draaien.

'ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en een menswaardig leven'

1 miljoen Nederlanders leven in armoede

'Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en een menswaardig leven', begint Asante haar brief. 

Klinkt vanzelfsprekend toch? 'Maar helaas is dit voor ruim 1 miljoen Nederlanders is dit niet het geval', stelt Asante. Volgens haar ligt de oorzaak bij het overheidsbeleid van de afgelopen decennia, wat de bestaanszekerheid en menswaardigheid van vele Nederlanders heeft afgebrokkeld.

De verhoging van de belasting op boodschappen, stijgende huren, de toenemende zorgpremies en energierekening, maatregelen die door een groeiende groep Nederlanders worden gevoeld in de portemonnee. Dit betekent voor sommige gezinnen zelfs, 'nog even geen nieuwe warme winterjas en schoenen voor de kinderen.'

'de aanname is dat mensen voor hun lol langdurig werkloos zijn'

Hoezo neemt het kabinet deze maatregel juíst nu?

De coronacrisis lijkt het aantal mensen dat in armoede leeft alleen maar te vergroten. Hoezo neemt het kabinet deze maatregel juist nu?

Het belangrijkste argument van het kabinet is dat mensen gemotiveerd moeten blijven om te werken. Oftewel: de uitkering mag niet te aantrekkelijk zijn. Onterecht, vindt Asante: ‘De aanname is dat mensen voor hun lol langdurig werkloos zijn en eropuit zijn om misbruik te maken van sociale voorzieningen. De wetgeving wordt gebaseerd op deze aanname terwijl de wetenschap juist aantoont dat het merendeel (zo’n 95 procent) van de bevolking graag wil werken.'

Daarnaast zou de verlagingsmaatregel de overheid helpen om de begroting rond te krijgen, legt Asante uit. Ook wordt een vergelijking gemaakt met het buitenland, want daar is het nog erger. 'Alsof het ook maar enigszins uitmaakt voor dat ene gezin met twee opgroeiende kinderen dat een uitkeringsgerechtigde in Spanje nog slechter af is?'

Wat kunnen we dan wél doen tegen armoede?

‘Hoe hard ik ook mijn best doe, dit valt niet uit te leggen,' vervolgt Asante. Daarom verzoekt ze vanuit de Landelijke Cliëntenraad het kabinet dringend om de verlaging van de bijstandsuitkering te stoppen. 

Maar wat kunnen we dan wél doen tegen armoede?

Volgens Asante moeten we investeren in mensen: 'In scholing en adequate ondersteuning voor uitkeringsgerechtigden om aan het werk te komen.' Geld lijkt niet het probleem te zijn, zegt ze spottend. 'Klaarblijkelijk zijn de miljarden er wel als het gaat om het redden van multinationals. Nu de eigen burgers nog.'

Meer weten? De volledige brief van Amma Asante aan het kabinet lees je hier.