Wat betekenen de corona- en klimaatcrisis voor landen in Afrika?

Landen die het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis, hebben er vaak niet zoveel aan bijgedragen. Hoe kan een ander perspectief ons helpen betere oplossingen te verzinnen?

Interview met sociaal innovatiebureau Dr. Monk

Lynn Zebeda en Ama van Dantzig zijn de oprichters van sociaal innovatiebureau Dr. Monk. Zij bedenken oplossingen voor klimaatproblemen en sociale ongelijkheid, door die problemen te benaderen vanuit andere perspectieven.

Want wat kunnen we eigenlijk van elkaar leren? Hoe zijn al die problemen met elkaar verbonden? En kan de kracht van luisteren en het vertellen van verhalen ons helpen bij het vinden van oplossingen? 

De vrouwen, zelf van Nederlands-Ghanese en Nederlands-Surinaamse afkomst, werken veel in Afrikaanse landen. Daar zien zij dat oplossingen voor de coronacrisis niet werken in Afrikaanse landen. Ook hebben deze landen vaak het minst aan de huidige oplossingen voor de klimaatcrisis, die momenteel veelal in Westerse landen worden bedacht. Een fenomeen waar de term klimaatapartheid voor werd gemunt.

Lynn en Ama, die overigens ook betrokken waren bij de klimaatzaak tegen Shell, verzamelen niet alleen de perspectieven van de mensen met wie zij werken, maar ook van hun voorouders. Wijze lessen, zo vinden zij, worden niet alleen verkregen via moderne digitale netwerken, maar worden doorgegeven door ouderen. Juist zij helpen ons, met hun verhalen, de waarde van het leven in te zien. Een waardevolle manier van kijken naar ouderen in een tijd waar we ons afvragen of de economie niet belangrijker is.