Tata Steel, één van Nederlands grootste vervuilers, moet groener worden om zijn voortbestaan te garanderen. Inmiddels is de directie om en ligt er een nieuw, duurzamer plan voor de toekomst.

Zo koos Tata Steel voor een groene koers

Tata Steel, één van Nederlands grootste vervuilers, moet groener worden om zijn voortbestaan te garanderen. Inmiddels is de directie om en ligt er een nieuw, duurzamer plan voor de toekomst.

Ilija Bozovic - 28 oktober

Het was vorige maand voor velen een heugelijke dag. Tata Steel kondigde aan af te zien van CO2-opslag en bij de staalproductie over te gaan op aardgas en uiteindelijk waterstof. Een omslag die niet zomaar uit de lucht kwam vallen.

In mei van dit jaar publiceerde de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) het plan ‘Groen Staal’ om Tata Steel duurzamer te maken. Het huidige productieproces, dat gebruik maakt van kolen en grijze stroom, moest binnen vijf jaar grotendeels worden vervangen door groene stroom, aardgas en later ook waterstof. Volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, zouden de innovatieve technologieën uit het FNV-plan niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, maar zelfs de wereldwijde staalindustrie kunnen veranderen.

Het plan van FNV werd omarmd door landelijke milieuorganisaties zoals Greenpeace, Urgenda en dus ook Milieudefensie. Uniek, want zo ontstond een coalitie tussen de vakbeweging van Tata Steel en de milieubeweging.

Kijk de video hieronder of scroll door om verder te lezen

‘Als we ons staal niet groener maken, dan verdwijnt de fabriek’

Het plan van de FNV komt uit de koker van Roel Berghuis, voormalig smelter bij Tata Steel. Op advies van zijn moeder klopt hij als 17-jarige, zonder diploma’s, aan bij de poorten van de fabriek op zoek naar werk. Na zeventien jaar bij de hoogovens te hebben gestaan, is Berghuis inmiddels vakbondsbestuurder van de FNV bij Tata Steel.

Hij en de werknemers van Tata Steel zien in dat de vergroening vanuit henzelf moet komen, en dus nemen ze het heft in eigen handen. Want als de energietransitie niet op korte termijn in gang wordt gezet bij Tata Steel, kan dat grote gevolgen hebben voor de negenduizend directe banen bij Tata en zo’n dertigduizend indirecte banen bij toeleveranciers. 

En dus kan het staal dat bij Tata Steel wordt geproduceerd maar beter toekomstbestendig worden. Donald Pols formuleert het zo: ‘zolang we staalconstructies in onze huizen hebben en zolang we uit blikjes cola drinken, zal er staal geproduceerd worden. Het is onze opdracht om te zorgen dat staal zo schoon mogelijk geproduceerd wordt.'