Marc Faber werd geboren in Zurich, Zwitserland en woont sinds 1973 in Hongkong. Hij werkte achtereenvolgens voor White Weld and Company en voor het Aziatische hoofdkantoor van Drexel Burnham Lambert. Sinds 1990 heeft hij zijn eigen kantoor, Marc Faber Limited, dat investeerders in Zuidoost Azië adviseert, belegt en aandelen portefeuilles beheert. Zijn tegendraadse visie op de markt wordt in zijn maandelijkse 'The Gloom, Boom and Doom Report' verwoord [1]. In deze nieuwsbrief toont Faber zich telkens weer een originele adviseur die noch de ‘bull’ noch de ‘bear’ kant van de markt wil vertegenwoordigen maar zijn lezers vooral probeert te attenderen op onbekende markten als China en India.

Zwitsers economisch historicus en Azië-kenner

Faber schreef twee boeken die zijn observaties van een theoretisch kader voorzien. In 1988 verscheen op de Aziatische markt The Great Money Illusion - the Confusion of the Confusions, en vorig najaar Tomorrow’s Gold dat naar alle waarschijnlijkheid begin maart in Nederland zal uitkomen.

In Tomorrow’s Gold onderzoekt Faber het gegeven van de verandering. Volgens hem ondergaat de wereld op dit moment de grootste verandering sinds de 15e eeuw toen de vele ontdekkingen de impuls voor een nieuwe economische ontwikkeling waren. Ook ziet hij parallellen met de Industriële Revolutie van eind 19e eeuw die het aanzien van de wereld definitief heeft veranderd. Het einde van de 20e eeuw was volgens Faber eenzelfde cesuur in de ontwikkeling van de wereldeconomie, maar hij voorspelt dat de huidige machtscentra hun positie waarschijnlijk op korte termijn zullen moeten afstaan aan de nieuwe grootmachten in Azië.

Tomorrow's Gold
Marc Faber
CLSA Books
ISBN: 9628606727