Interessante literatuur over arbeidsmigratie

*Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work, Rhacel Salazar Parrenas 2001.
Parrenas beschrijft in dit boek als eerste uitvoerig het fenomeen van de care chain.

Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered Woes Rhacel Salazar Parrenas 2001 (February 2005, Stanford University Press).

* Global Woman: Nannies, Maids and Sex workers in the New Economy - Barbara Ehrenreich en Arlie Russell Hochschild (ed.) 2003.
Dit is een bundel van wetenschappelijke artikelen waarin o.a. de verhouding tussen werkgever en domestic workers aan de orde komt, de huishoudregels die voor Filippijnse domestic workers in Hong Kong gelden, hoe het is om als schoonmaker te werken en welke voordelen aan Aziatische vrouwen toegeschreven worden die hen zo geschikt maken om in de zorg te werken.

* The Nanny Diaries - Emma McLaughlin en Nicola Kraus 2002.
Pageturner over de emotionele en financiële dilemma’s waarin een hoogopgeleide nanny terecht komt wanneer ze voor het zoontje van een chique New Yorkse dame gaat zorgen. Geeft inzicht in de verschillende emotionele stadia waarin de nanny, de werkgeefster en het kind komen tijdens de duur van het arbeidscontract.

* Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour - Bridget Anderson 2000.
Veelomvattende studie over het leven van domestic workers in Europa en de Verenigde Staten. We hebben gesproken met Bridget Anderson, professor aan de University of Oxford, en zij is op dit moment bezig met een onderzoek naar de arbeidsrelatie tussen domestic workers en werkgevers. Zij heeft ons attent gemaakt op Kalayaan in Londen en helpt ons met scouten naar mogelijk interessante gezinnen.

* Between Women: Domestics and their employers - Judith Rollins 1984.
Geeft vanuit Amerikaans perspectief inzicht in de geschiedenis van de domestic en in de relatie ttussen vrouwelijke werkgevers en werkneemsters.

* Domestica: Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence - Pierrette Hondagnue-Sotelo 2001
Over de Latino nannies en domestics.

* The Commercialization of Intimate Lie: Notes from Home and Work - Arlie Russel Hochschild

* Ketens van Zorg; De Nieuwe dienstmeisjes in de mondiale migratie - Helma Lutz in: Tijdschrift voor Genderstudies, 4e jaargang, september 2001, p. 20-34.

* On the Edge: Living with Global Capitalism - Will Hutton en Anthony Giddens
Waarin serie opstellen van o.a. Beck, Castells, Sennett en Soros over de gevolgen van globalisering, niet alleen voor de financiele wereld maar ook voor sociale rechtvaardigheid en cohesie. In deze bundel ook Arlie Russell Hochschilds essay "Global Care Chains and Emotional Surplus Value".