Afgelopen donderdagavond 9 juni legde directeur Thed van Kempen zijn plannen voor structureel inzetten van mantelzorgers bij de zorg, voor aan familieleden. Ruim honderd familieleden waren naar de bijeenkomst toegekomen en stelden vragen.

Wat vindt de familie zelf?

Trix van der Velden-Ockhuysen, voorzitter van de cliëntenraad (aan het woord in de film Normen en bejaarden) leidde de avond, en constateert dat familie positief, maar met drempelvrees reageert. Het welslagen van het breed inzetten van mantelzorgers komt volgens haar grotendeels aan op de houding van het personeel. Zij moeten als ‘de donder de cultuuromslag maken’: bereid zijn familie op hun terrein te accepteren. En dat lijkt vooralsnog niet eenvoudig.  Een aantal gestelde vragen op de familiebijeenkomst donderdag 9 juni 2005 in Weidesteyn.

Vraag
Twee jaar achter elkaar een bezuiniging van 1/25 % en dan familie participatie inzetten om de problemen op te lossen. Is dat wel slim, spelen wij de regering daarmee niet in de kaart?

Thed van Kempen
Sinds 1984 is er een tekort aan aandacht van de politiek voor de ouderenzorg. Voortdurende “kortingen” dwingen ons ertoe deze maatregelen te nemen. De angst dat de politiek dit zal misbruiken weegt niet op tegen de zekerheid dat deze maatregelen noodzakelijk zijn voor bewoners. Er is wel een zeer duidelijk signaal afgegeven aan de regering middels een brief aan de staatssecretaris

Vraag
Waarom gaan niet alle directeuren samen naar Den Haag of waarom komt Den Haag niet naar de zorginstellingen?

TvK
Namens Weidesteyn is de staatssecretaris uitgenodigd, en dan voor een serieus bezoek. Niet zoals de vorige keer even op de foto met een bewoner en dan gauw weer weg.

Vraag
Er is niet altijd toezicht op de huiskamers. Wat gebeurt er als medewerkers bezig zijn met bewoners in hun kamer, en men elkaar ondertussen in de haren vliegt in de huiskamer?

TvK
Dit is inderdaad een dilemma, en daar is nu niet direct een antwoord op.
Door continu aanwezig te zijn op de huiskamer neemt de wachttijd op zorg toe. Toiletgang, wassen etc. zal even iets langer moeten wachten.
Zeker als de familie niet gaat helpen.

Reactie uit de zaal
Er moet gediplomeerde aanwezigheid zijn (klappen).

TvK
Er zijn te weinig handen en we zullen toch naar familie-aanwezigheid toe moeten.

reactie
Met deze uitspraak legt u een morele druk op de familie. Het is zelfs licht chanterend!

TvK
Ik begrijp de reactie, maar de zorg en daarmee de kwaliteit van leven komt uit de lengte of uit de breedte. Er is geen geld voor allebei, en aanwezigheid op de huiskamer en wassen en aankleden etc. tegelijkertijd….gaat niet.

Vraag
Ik ga 3 avonden per week op bezoek, meestal gebeurt er wel iets waardoor ik ’s avonds huilend naar huis ga, ik voel mij bezwaard. Volgens mijn omgeving kan ik er beter mee stoppen. Ik doe dingen die het personeel zou moeten doen.

TvK
Hier moeten wij zorgvuldig mee omgaan, dit is niet de bedoeling. Familie helpt bij allerlei dagelijkse dingen en het personeel dient de andere zaken te regelen.

Vraag
Wat vindt het personeel van onze bemoeienis bij de verzorging?

Unitbegeleider
Wij als personeel stellen alle hulp zeer op prijs!

Reactie uit zaal
Niet overal, ik verzorg mijn man, wassen, aankleden en begeleiden bij de toiletgang. Hierbij word ik niet prettig benaderd door het verzorgende personeel. Is het personeel wel toe aan indringers in hun territorium?

TvK
Ook wij zullen moeten leren aan de veranderende situatie, uiteraard zal dat soms spanningen opleveren maar daar moeten wij met elkaar uit weten te komen.

Komende week start een pilotproject in een deel van het verpleeghuis. Men begint met het concreter vastleggen (wat doet/kan welk familielid etc) van de plannen, begint met uitvoering, en evalueert na zes weken.