In de 'Riverside Conversations, deel 2' gaan de investeerders Jim Rogers en Marc Faber op bezoek bij Antony Burgmans, president-directeur van Unilever en voorzitter van de werkgroep 'Uitbreiding van Europa' van de European Round Table (ERT), het in Brussel gevestigde genootschap van president-directeuren van de grote Europese bedrijven. Rogers, Faber en Burgmans lichten voor Tegenlicht de toekomst van de Europese economie door.

Rogers en Faber zijn al jarenlang wereldwijd actief als investeerder. Beiden publiceren regelmatig en worden, vanwege hun gebleken vermogen succesvol te anticiperen op de mondiale economische ontwikkelingen, regelmatig door de media gevraagd als commentator. De één woont en werkt in New York, de ander in Azië, voornamelijk in Hongkong.

Tegen de achtergrond van de verzwakkende dollar en het almaar stijgende begrotingstekort in de Verenigde Staten zijn Rogers en Faber zeer geïnteresseerd in de potentie van Europa en zijn euro.

Is een zich naar het Oosten uitbreidend Europa een toekomstige factor van belang of is dit grote project tot mislukken gedoemd? Hoe houdt de euro zich de komende jaren? Zullen de interne politieke spanningen in het oude continent dusdanig stijgen dat het Verenigd Europa onder de druk zal bezwijken? Hebben de Europeanen voldoende energie en wil om hun pruttelende economieën weer op volle toeren te krijgen? Zijn de toetredende landen in Centraal Europa een bron van goedkope arbeiders en toekomstige consumenten, of zijn zij kostenposten die uiteindelijk als een molensteen om de nek van Brussel zullen hangen? Heeft Europa ook Turkije nodig? En zijn onze politici wel berekend voor de historische, maar zware taak die zij op zich hebben genomen?

Aan wie deze vragen beter te stellen dan aan Antony Burgmans, president-directeur van een van Europa’s grootste bedrijven, Unilever? Burgmans heeft zich als voorzitter van de werkgroep 'Uitbreiding van Europa' van de ERT intensief beziggehouden met deze en verwante vraagstukken. En natuurlijk brandt hij van verlangen erachter te komen of investeerders als Jim Rogers en Marc Faber, die als weinig anderen de barometer van de wereldmarkt vertegenwoordigen, in het grote project van Europa geloven. Want als de markt er niet in gelooft, dan kan Europa het wel vergeten.

In een eerdere 'Riverside Conversations' (Tegenlicht, februari 2003) spraken Rogers en Faber met de Amerikaanse olie- en economie-expert Daniel Yergin (o.a. adviseur van het Witte Huis) over de toekomst van de economie wereldwijd.

Concept en samenstelling: George Brugmans
Research: Olaf Oudheusden
Cameraregie: Odette Toeset
Producent: George Brugmans / Amago BV
Eindredactie: Roel van Broekhoven/Hans Keller/Doke Romeijn