In 2003 overschreed China een belangrijke grens: per hoofd van de bevolking is het Bruto Binnenlands Product nu net boven de 1000 dollar, een belangrijke mijlpaal in de economische ontwikkeling van landen. Ervaring in andere landen leert dat tussen de 1000 en 3000 dollar BBP een land grote veranderingen ondergaat op het gebied van sociale en economische structuren, op weg naar een hoger welvaartsniveau.

Feiten en cijfers over China.

DE GROEIENDE ECONOMIE

Vanaf het moment dat ‘kleine roerganger’ Deng Xiaoping zijn ontwikkelingsstrategie van de ‘vier moderniseringen’ lanceerde, is de groep extreme armen in China met 400 miljoen mensen verminderd. Maar een onbekend aantal (de WHO houdt het op 'enkele tientallen miljoenen') is juist dankzij die strategie tot extreme armoede veroordeeld, vooral door stijgende kosten in de gezondheidszorg en de afschaffing van de ‘ijzeren rijstkom’; de verzorging door de staat van de wieg tot het graf.

In 2002 haalde China de VS in als het land met de meeste buitenlandse investeringen. In 2003 kwam in totaal zo’n 500 miljard dollar buitenlands kapitaal het land binnen.

Naar schatting 40 miljoen Chinezen profiteren op dit moment echt van China’s economische groei – zij werken voor goed presterende Chinese bedrijven of bij een westerse onderneming.

China heeft nu meer dan 100.000 miljonairs

De komende vier jaar wordt er meer dan 3000 kilometer aan nieuwe snelwegen aangelegd. Volgens een vorig jaar gelanceerd masterplan moet er over 15 jaar in totaal 1.1 miljoen kilometer aan verharde wegen bij zijn gebouwd.

FABRIEK CHINA

China is werelds grootst fruitleverancier. Ook van vlees, graan, rijst, tin, kolen, katoen, en ontbijtgranen trouwens.

China maakt inmiddels meer sombreros dan Mexico.

In 2004 zijn 3 van de 4 in Amerika verkochte BH’s van Chinese makelij. In 2001 was dat nog maar 5 procent.

Een Chinese fabrieksarbeider kost gemiddeld 0.61 dollar per uur. In de VS is dat 16,40 dollar.

Eind 2003 was 53 procent van de kleding op de Amerikaanse markt van Chinese makelij. De Amerikaanse textielindustrie heeft alarm geslagen en voorspelt dat dat pecentage zal stijgen tot 74 procent aan het einde van dit jaar.

DE CHINESE KENNISECONOMIE

China leidt momenteel 600.000 ingenieurs per jaar op, waarvan 200.000 in de elektrotechniek. Ter vergelijking: in de VS zijn dat er 107.000 per jaar.

De overheid moedigt sinds een paar jaar studeren in het buitenland krachtig aan. In 2001 studeerden er zo’n 380.000 Chinezen in het buitenland.

In 2005 zal China 300 miljoen internetgebruikers hebben, tegenover 200 miljoen in de Verenigde Staten. Naar verwachting zijn er in 2010 meer Chinese dan Engelstalige pagina’s op het internet.

Er spreken in China meer mensen engels dan in Engeland

KEERZIJDE: HET MILIEU

Volgens een rapport van de Wereldbank liggen 16 van de 20 meest vervuilde steden ter wereld in China.

In datzelfde rapport wordt een schatting gegeven van de kosten van de vervuiling en de gevolgen daarvan voor het landschap: zo’n 170 miljard dollar per jaar.

GEZONDHEIDSZORG

Bij een onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie naar de staat van de gezondheidszorg in 191 landen, belandde China vier jaar geleden op de 144e plaats. Lager dan een aantal van de armste Afrikaanse landen, en ook lager dan India. Dat land, waar het inkomen per hoofd van de bevolking ongeveer de helft is van dat in China, stond op de 112e plaats.

Toch vallen de cijfers met betrekking tot de levensverwachting op papier mee. Vergeleken met India sterven in China de helft minder kinderen tijdens of vlak na de geboorte. De verwachte leeftijd van een Chinees kind dat nu geboren wordt ligt rond de 73 voor meisjes, en 70 voor jongens. Dat is vergelijkbaar met cijfers van gemiddeld ontwikkelde landen. In de EU is de verwachting resp. 81,2 en 75,6 jaar. Een halve eeuw geleden lag de levensverwachting ongeveer 30 jaar lager.

Belangrijke kanttekening bij die cijfers is dat er enorme regionale verschillen zijn – rondom de kuststeden als Shanghai liggen de cijfers bijna op westers niveau. In het westen van China behoren ze tot de laagste ter wereld.

China telt 350 miljoen rokers. 1 op iedere 8 Chinese mannen gaat dood aan tabak. Volgens schattingen van de WHO zal dat in 2050 één op drie zijn.

Van de bevolking op het platteland heeft 90 procent geen ziektekostenverzekering. In de steden is dat percentage 60 procent.