Wat valt er te zeggen over de individuele werknemer of ondernemer of zelfstandige? De globalisering levert een wereldwijde arbeidsmarkt waarin steeds meer vergelijking zal worden gemaakt op wat mensen kunnen leveren (voor hun loon), hoe uniek dat is en wat het rendement is van arbeid of onderneming.

De (un)touchables volgens Thomas Friedman

Volgens Thomas Friedman, in zijn bestseller 'The World is Flat', moet iedereen die momenteel in de hoge lonenlanden woont en werkt zich gaan afvragen of hij/zij touchable of untouchable is. Untouchable zijn:

1. workers who are special (Michael Jordan, Bill Gates), Dit zijn de briljanten en bijzonderen, 'hors categorie' dus eigenlijk. Een zeer kleine groep.

2. workers who are specialized (accountants, brain surgeons, cutting-edge computer architects). In Nederland bv. de in medische apparatuur gespecialiseerde werknemers bij Philips. Die kunnen iets wat weinig anderen kunnen.

3. workers who are anchored (kapper, kok, loodgieter, dokter, entertainers, schoonmaaksters, bakker). Op deze locaal opererende beroepen is globalisering wel van invloed (denk aan Hawaï-broodjes bij de bakker, en dokters die in grote steden patienten krijgen die geen Nederlands spreken) maar hun werk kan slechts voor een klein deel worden ge-outsourced. In de toekomst zal de gewone huisarts misschien ook zijn administratie of röntgenonderzoek elders laten verrichten.
Het lijkt erop dat de locale service-economie altijd nodig zal blijven en ook zal groeien naarmate de economie groeit. Maar de Poolse bouwvakkers bewijzen dat ook buitenlandse werknemers op dit marktsegment populair kunnen worden.

4. workers who are really adaptable. De aanpassers. Indien u niet in categorie 1 tm 3 valt, is het te hopen dat zichzelf als 'adaptable' beschouwt, als 'flexmens' dus eigenlijk.
Anders valt u onder 'touchable'.