In een aantal reacties op de aflevering 'Onderhandelen met Al Qaeda?' werd verwondering geuit over de ruime samenwerking van Tegenlicht met MEMRI (het Middle East Media Research Institute), dat zowel gevestigd is in Israël als in Washington.

Afwegingen achter overeenkomst met MEMRI

Tegenlicht beseft dat het op zich 'zuiverder' geweest zou zijn om met de diverse Arabische zenders contact op te nemen en te onderhandelen over gebruik van het in deze episode getoonde archief-materiaal. Hiervoor bestonden zowel praktische als morele overwegingen. De praktische redenen: het hebben van slechts één aanspreekpunt, beeldmateriaal dat gratis ter beschikking werd gesteld, en nu bovendien op het web in streaming format getoond mag worden. Op het morele vlak speelde mee dat er langs deze weg geen gevaar bestond van betaling aan of bevoordeling van welke radicale groep dan ook; én mocht MEMRI dit soort footage normaliter al gebruiken om te polariseren in het conflict, dan gebruikt Tegenlicht met zijn context ditzelfde materiaal om aan te tonen dat geweld de polarisering alleen maar verergert en elke mogelijkheid tot dialoog juist vernietigt.
Dit overwegende leek het Tegenlicht gerechtigd om het materiaal af te nemen via MEMRI.

De tekst van het vaste MEMRI-logo 'Translated by MEMRI', wat bij archiefmateriaal steeds linksboven in de uitzending zichtbaar is, wekte bovendien bij sommigen de indruk dat de vertaling vanuit het Arabisch gemanipuleerd zou kunnen zijn. Tegenlicht-redactrice Hassnae Bouazza, zelf Arabisch-sprekend en -schrijvend, heeft een en ander grondig bekeken en geen onregelmatigheden aangetroffen.

Desgevraagd meldde ook Mahmoud Mohamedou, pleitbezorger van dialoog met Al Qaeda, MEMRI als serieuze research-bron te beschouwen.