DYNAMIEK LATIJNS- AMERIKA
Universitair docent stadsgeografie Sjef van Hoof gaf tijdens het Latin America Filmfestival een masterclass over de dynamiek van Latijns-Amerikaanse wereldsteden.
Op deze site vindt u een aantal dia's uit zijn presentatie waarin hij de 'Primate cities' van Latijns-Amerika analyseert. 'Primate cities' nemen een buitenproportioneel aandeel van de stadsbevolking, werkgelegenheid en het bruto nationaal product van een land voor hun rekening. Deze megasteden zijn veel groter dan je zou verwachten en dan andere steden in een land. Latijns America is de snelst geurbaniseerde regio van de wereld en de regio waar het hoogste percentage mensen geconcentreerd is in grote steden. Primate steden zijn er 40% groter dan elders in de wereld. Primacy van steden komt echter ook voor in bijvoorbeeld Afrika (Lagos, Nigeria) en Zuid-Oost Azië (Bangkok, Thailand).

Afbeeldingen (Klik op de afbeelding en daarna op het pijltjessymbool rechts in beeld om de afbeelding op ware grootte te bekijken):

* Latijns Amerikaanse wereldsteden

* Stedelijke ontwikkeling Latijns- Amerika

* Bevolkingsontwikkeling (x1000)

* Model van de Latijns-Amerikaanse stadscultuur
Op deze afbeelding is goed te zien hoe in de tweede helft van de 20e eeuw, de stedenbouw van Latijns-Amerikaanse grote steden steeds meer gepolariseerd en gefragmenteerd raakte. Verschillen tussen rijk en arm worden steeds groter, terwijl die twee groepen geografisch steeds dichter bij elkaar wonen: de misdaadcijfers zijn hoog en er ontstaan steeds meer zogenaamde 'gated communities' voor de middenklassen die zichzelf beveiligen. Zo zijn er in São Paulo (Brazilië) drie beveiligers op 1 politieagent.

* Aantal moorden tussen 1991-2001
Deze grafiek laat zien hoeveel moorden er gepleegd zijn in deze periode per 100.000 inwoners. Moordcijfers geven een goed beeld van de mate waarin een gebied lijdt onder criminaliteit. Caracas staat op nummer vijf.

Rechts ook een link naar een interview door PLAN-noticias waarin van Hoof uitlegt hoe het komt dat in veel Latijns-Amerikaanse metropolen dezelfde problematiek voorkomt.

Meer over architectuur in megasteden: REM KOOLHAAS
Ruim dertig jaar geleden richtte de Rotterdamse architect en stedenbouwkundige Rem Koolhaas samen met een groep vrienden en collega's het architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) op. Het bureau groeide uit tot een toonzettende denktank in het wereldwijde architectuurdebat. Ook in zijn benadering van architectuur staat, omgaan met menselijke activiteiten in een dichtbevolkt gebied, centraal. Het Nederlands Architectuur Instituut heeft een uitgebreid webdossier samengesteld met publicaties en websites over Koolhaas, het OMA en het AMO. Het AMO is een onderzoeksbureau van de groep architecten dat zich bezighoudt met vragen ten aanzien van organisatie, identiteit, cultuur en programma.