Op achternaam en in alfabetische volgorde de personen die in 'De Israël Lobby' aan het woord komen, elk met een korte bio en (een) relevante link(s):

HAGEE
John Hagee. Televisie-dominee (Texas, 1940) van de Cornerstone Church in San Antonio, Texas. Tevens CEO van Global Evangelism Television. En organisator van de reeks 'A Night to Honor Israel'. Zijn biografie meldt fijntjes dat hij inmiddels 21 reizen naar Israël heeft ondernomen, en dat hij in contact heeft gestaan en nog steeds staat met elke Israëlische president en premier sinds Menachim Begin. In zijn boek 'Jerusalem Countdown' beschrijft John Hagee de endtimer eindstrijd in het Jerusalem van de nabije toekomst.

HILLIARD
Earl Hilliard Sr. (Birmingam, 1942). Advocaat en politicus voor de Democrats in de Zuidelijke staat Alabama (1974-1992) en later op landelijk niveau in het Huis van Afgevaardigden (1993-2003). In 2002 ontspon zich een hevige verkiezingsstrijd in zijn district in Alabama, zwaarbeladen door 9/11 en de gespannen relatie met het Midden-Oosten. Zijn tegenstander, de Republikein Artur Davis, ontving aanzienlijke financiële steun van aan AIPAC gerelateerde donateurs, en won de verkiezing, voornamelijk door Hilliard te beschuldigen van het aan willen gaan van diplomatieke banden met Libië, dat toen nog binnen de 'axis of evil' geschaard werd.

JUDT
Tony Judt. Brits historicus (Londen,1948) gespecialiseerd in Europese Geschiedenis. Geeft leiding aan het Remarque Institute van de New York University. Schrijft en spreekt op niet mis te verstane wijze over het huidige Israël en kan dat naar eigen zeggen doen 'juist omdat hij Jood is'. Kenschetst Israël als een 'belligerently intolerant, faith-driven ethno state' en als 'het land dat maar niet wil volwassen wil worden'.
Boeken: Postwar: A History of Europe since 1945. Penguin Press, 2005 (Nederlandse vertaling ' Na de Oorlog', Uitgeverij Contact, 2006). Identity Politics In A Multilingual Age. Palgrave, 2004

LEVY
Daniel Levy. Israëlisch vredesonderhandelaar. Was adviseur van Barak. Nam als onderhandelaar deel aan de Oslo 2 vredesakkoorden van zomer 1995 en aan het Taba overleg met de Palestijnen (2001). Werkt sinds kort voor de progressieve denktank New America Foundation. Pleit voor een minder oorlogszuchtig Israël en kijkt vanuit die optiek naar de pro-Israël krachten in de Amerikaanse samenleving.

MASSING
Michael Massing. Onderzoeksjournalist in New York. Schreef gedegen stukken over o.a. de War on Drugs en over de rol van de Amerikaanse pers in het Irak-drama. Publiceerde in juni 2006 het artikel 'The Storm over the Israel Lobby', waarin hij uitvoerig ingaat op inhoud en betekenis van het Mearsheimer & Walt artikel, en de onderliggende werkelijkheid die het beschrijft. Massing levert regelmatig bijdragen aan de New York Review of Books, de Columbia Journalism Review, New York Times, The New Yorker en Atlantic Monthly.

MEARSHEIMER
John J. Mearsheimer (1947) is een Amerikaanse politicoloog aan de Universiteit van Chicago. Woordvoerder van de stroming genaamd 'realisme', en fervent tegenstander van de Amerikaanse aanval op Irak. Schreef in maart 2006 samen met confrère Stephen Walt (Harvard) een essay getiteld 'The Israel Lobby and US foreign policy'. Daarin betogen zij dat het niet (langer) in Amerika's belang is om Israël onvoorwaardelijk te blijven steunen. Sindsdien liggen Mearsheimer & Walt onder vuur; ze zijn herhaaldelijk beticht van anti-semitisme. Mearsheimer en Walt worden in Amerika samen met Jimmy Carter gezien als 'anti Israël krachten'.
Hun 'working paper' werd aanvankelijk niet in de VS maar door de London Review of Books gepubliceerd. Datzelfde perriodiek organiseerde in oktober 2006 - een half jaar later- een indrukwekkende debat-avond, waaraan werd deelgenomen door de belangrijkste betrokkenen.

PERLE
Richard Perle heeft als bijnaam 'the prince of darkness'. Deze Amerikaanse politiek adviseur en lobbyist (1941) is een gezaghebbend lid van diverse conservatieve denktanks. Was in de jaren '80 defensiesecretaris van Ronald Reagan. Geldt als één van de belangrijke architecten van het Project for a New American Century. Schreef in 2003 'An End to Evil'. Waarschuwt nu voor het gevaar dat Teheran uitstraalt, maar meent ook te kunnen hopen op het pluralisme van het moderne Iran. Richard Perle is momenteel, net als Ayaan Hirsi Ali, vooraanstaand lid van de rechtse denktank American Enterprise Institute.

ROTH
Kenneth Roth. Directeur van Human Rights Watch sinds 1993. Zijn vader ontvluchtte in 1938 nazi-Duitsland. Zoon Ken raakte na de afkondiging van de staat van beleg in Polen in 1981 actief op het vlak van de mensenrechten. Ook hield hij zich intensief bezig met militaire repressie in Haïti. De wereldwijd opererende NGO Human Rights Watch is de grootste mensenrechtenorganisatie in de VS. In de zomer van 2006 stelde HRW kritische vragen over het geweld in Zuid-Libanon.

WILKERSON
Lawrence B. Wilkerson is bij vriend en vijand bekend als 'Larry'. Voormalig stafchef van de Amerikaanse minister van defensie: generaal Colin Powell (2001-2005). Was zelf kolonel in de marine. Is Vietnam veteraan, inmiddels gepensioneerd. Geeft les in militaire strategie aan de George Washington University en het William & Mary College in Williamsburg, Virginia.
Wilkerson wordt niet moe om zijn verontwaardiging te uiten over de wijze waarop de militaire macht in de VS voor het 'Joodse' karretje gespannen werd. In zijn ogen mag het leger nooit meer op die manier 'gekaapt' worden door idelologische belangen.