Organisaties en instellingen in de VS en Nederland die van belang zijn voor de relatie tot de staat Israël:

AIPAC
Afkorting van American-Israeli Public Affairs Committee. Grootste lobby- en belangenorganisatie van de Joods-Amerikaanse gemeenschap in de VS (die overigens met naar schatting 5,8 miljoen mensen bijna even groot is als de huidige bevolking van Israël). Is op vele terreinen actief. Op de jaarlijkse conferentie in maart spreken prominente Amerikanen en Israeli's uit de wereld van politiek, diplomatie en wetenschap.

B'NAI B'RITH EUROPE
De Europese tak van de in 1843 in New York opgerichte organisatie waar alleen joden lid van kunnen worden, zet zich in voor ' de strijd tegen antisemitisme, racisme, xenofobie en de verdediging van de Staat Israël. Samen met AIPAC hebben zij 'BBYO 4 Israel' opgericht, een jongerenorganisatie die zich het meest effectieve instrument noemt voor de ontwikkeling van een Joodse identiteit en leiderschapvaardigheden bij Joodse tieners. B'nai B'rith raakte in 1997 in opspraak toen de rechts-extremistische Franse politicus Le Pen, president Chirac ervan beschuldigde betaald te worden door Joodse organisaties.

CAMERA
Organisatie die de berichtgeving over Israël in de (voornamelijke Amerikaanse) media scherp in de gaten houdt. Zowel individuele journalisten als tijdschriften en zenders hebben een eigen hoekje. Doel: 'accuracy'.

CAMPUS WATCH
Project van het Middle East Forum. In feite vormt 'campus watch' een permanente monitor op Amerikaanse universiteiten in hun omgang met de Midden-Oosten thematiek. In het bijzonder natuurlijk de positie en rol van Israël daarin. Daarop wordt zicht gehouden om 'de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren'.
Het project richt zich hoofdzakelijk op vijf kwesties: analytische fouten, het vermengen van wetenschap met politiek, intolerantie ten aanzien van alternatieve visies, de leer van de geloofsverdediging en het misbruik van macht over de studenten.

CIDI
Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël geeft sinds 1974 inhoud aan de verbondenheid van de Joodse gemeenschap in Nederland met de democratische staat Israël. Komt naar eigen zeggen op 'voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld'.

COUNCIL OF NATIONAL INTERESTS
Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld 'om het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid zo aan te moedigen en te promoten dat het in overeenstemming is met Amerikaanse waarden, het onze nationale belangen beschermt en bijdraagt aan een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Arabische wereld, en een politiek klimaat wordt hersteld in Amerika waarin de burgers en hun gekozen vertegenwoordigers niet onder druk worden gezet door een ander land, hoofdzakelijk Israel.´ Onlangs heeft het CNI, dat wordt aangevoerd door twee gepensioneerde congresleden uit beide politieke kampen, de reden voor hun bestaan korter geformuleerd door zich 'the anti - AIPAC' te noemen.

EEN ANDER JOODS GELUID
Als tegenhanger van het CIDI geldt 'Een ander Joods geluid', dat als missie heeft: 'het stimuleren van kritische meningsvorming over de sitiuatie in het Midden-Oosten'.

MUZZLEWATCH
biedt een podium aan hen die na het uiten van kritiek op het Amerikaanse en/of Israëlische Midden-Oostenbeleid onder druk werden gezet of geïntimideerd. De organisatie heeft zich ten doel gesteld 'een open debatklimaat te creëren'. Dit is nodig omdat in het huidige klimaat volgens Muzzlewatch een sfeer van intimidatie heerst, waardoor mensen niet meer openlijk en eerlijk durven te spreken.

PARLEMENTAIRE COMMISSIE
Tijdens een verhoor door de Amerikaanse senaatscommissie over de aanloop naar de Irak-oorlog krijgt Lawrence Wilkerson een vraag van z'n Republikeinse partijgenoot senator Walter Jones. Hoe kon het zijn dat politici in 2003 hun zin doordreven tegenover militaire leiding en strategische experts? Wilkerson's antwoord (hier gefilmd door het politieke televisiekanaal C-Span) is even kort als krachtig.

TAMING LEVIATHAN
In dit artikel beargumenteert opinieblad The Economist waarom AIPAC,om hun grote invloed op de Amerikaanse politiek te behouden, zich meer zou moeten inzetten voor een open debatklimaat. Wordt de door de Engelse filosoof Thomas Hobbes beschreven situatie van chaos en een 'bellum omnium contra omnes' werkelijkheid als AIPAC deze rol niet op zich neemt?

TWEEDE KAMER
Het Nederlandse regeringsstandpunt ten aanzien van het Midden-Oosten wordt bepaald in dialoog tussen Kabinet (met name het ministerie van Buitenlandse Zaken) en Kamer (welk beleid heeft een Kamermeerderheid?). Opmerkelijk feit daarbij: ondanks het pro-Israël standpunt dat doorgaans uit de hoek van CDA en ChristenUnie komt, deed de kersverse Buza-minister Maxime Verhagen afgelopen week een voorstel tot het openen van gesprekken met de Palestijnse regering. Zoals bekend vormt de anti-Israël gezinde Hamas-beweging hiervan een belangrijke component.