Buro Jansen&Janssen bestaat uit het duo Wil van der Schans en Rick van Amersfoort en is een onderzoeksburo dat politie-en inlichtingendiensten kritisch volgt en privacy-aspecten van overheidsbeleid onderzoekt.

Haar bevindingen daarover publiceert ze in de media, in eigen uitgaven en op internet. Het journalistencollectief publiceert voornamelijk over de uitbreiding van overheidsbevoegdheden en repressieve wetgeving. Het voert eigen onderzoek uit en onderzoek in opdracht van anderen, en interviewt daarvoor ook medewerkers van politie en justitie. Daarnaast fungeert het bureau als steunpunt voor mensen die ongewild gevolgd worden en dient het als informatiepunt voor journalisten en politici.

Jansen & Janssen is in 1985 opgericht in de tijd van de grote demonstraties en de kraakbewegingen die regelmatig te maken hadden met infiltranten, zo toonde buro Jansen &Janssen aan. Jansen & Janssen houdt zich sinds haar oprichting bezig met alles wat de burgerrechten aantast zoals het vluchtelingenbeleid, Europese politiesamenwerking en de strijd tegen terrorisme. Zo houdt het journalistenduo zich bezig met de toenemende Europese samenwerking op het gebied van politie en justitie. Ze stelt dat steeds meer beslissingen in Brussel worden genomen met nauwelijks democratische controle. Jansen & Janssen vraagt zich af of een orgaan als Europol zomaar iedereen in Europa mag afluisteren.

Sinds 11 september 2001 is vooral terrorismebestrijding een belangrijk onderwerp in de onderzoeken geworden. Zo publiceerde het onderzoeksbureau het boek ‘Onder druk’ waarin de terrorismebestrijding van de Nederlandse overheid centraal staat. In het boek wordt beschreven welke anti-terrorisme maatregelen de overheid de afgelopen vier jaar heeft genomen. Buro Jansen&Janssen betoogt dat de genomen maatregelen vooral bedoeld zijn om aan de roep om harder op te treden te voldoen. De nieuwe wetten verlagen de eisen die aan bewijsvoering worden gesteld en de AIVD krijgt een prominente rol in het strafproces. In het boek stelt het bureau dat de informatie van de AIVD vaak onbetrouwbaar is en/of verkeerd wordt geanalyseerd. Soms leidt politieke druk er bovendien toe dat inlichtingenrapporten worden aangetast of selectief worden gebruikt. Naast politieke druk om hard op te treden, spelen ook de media een grote rol in het aanjagen van angstbeelden door slordig met feiten en informatie om te springen, zo stelt het onderzoeksbureau. Buro Jansen & Janssen betwijfelt of het anti-terrorisme beleid succesvol is, vooral omdat er onvoldoende oog is voor onderliggende factoren voor radicalisering en rekrutering. Bovendien staan door de overhaaste invoering van de anti-terreurwetgeving de Nederlandse burgerrechten onder druk.

Andere publicaties van Buro Jansen&Janssen: Ruimte voor recht, Thema Terrorisme, Gestraft zonder veroordeling, Misleidende methode, Keizer in lompen, Politiesamenwerking in Europa

Inlichtingendiensten: Er zijn in Nederland niet minder dan tachtig inlichtingendiensten, verdeeld over 11 categorieën (zoals militaire inlichtingen, signalen, integriteit en asiel). Naast de bekendste en grootste inlichtingendienst, de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, Binnenlandse Zaken, 1100 fte), een kleine greep: DIB (Directie Inlichtingen Binnenland, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, 100 fte), Directie Kennis en Analyse (terrorismebestrijding, Justitie en Binnenlandse Zaken, aantal werknemers onbekend), de NVA (Nationale Veiligheidsautoriteit, NATO, AIVD en MIVD) en de MIVD (Militaire Inlichtingendienst, Defensie, 800 fte).
Bron: www.burojansen.nl