Is de nieuwe vice-premier en minister van Financiën Wouter Bos een leider? Kijkers naar de VPRO-documentaire De Wouter Tapes konden dat de afgelopen weken zelf beoordelen.

Hoogleraar Leiderschap Janka Stoker over 'De Wouter Tapes'

De camera volgde PvdA-leider Bos tot aan de verkiezingen achter de schermen. Janka Stoker, senior managing consultant bij adviesbureau Berenschot en bijzonder hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, keek ook.

Welke eigenschap van een leider is het best ontwikkeld bijWouter Bos?
'Zijn intermenselijke vaardigheden: hij is open, hij communiceert goed en hij heeft charisma. Dat charisma is niet zozeer een leuke uitstraling als wel het vermogen om mensen voor zich te winnen en aan zich te binden.'

Hoe verklaart u dan dat hij een historisch bijna ongekende nederlaag leed?
'Omdat er bij verkiezingen veel meer factoren zijn dan leiderschap, en leiderschap weer veel meer behelst dan alleen charisma. Wouter Bos heeft geen eigen visie ontwikkeld en in de documentaire zie je dat hij er ook niet in slaagt de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Dat is een minder ontwikkeld punt in zijn leiderschap: hij omringt zich veel met gelijkgestemden en kan slecht taken aan anderen delegeren. Maar dat is te leren.'

Dus er is hoop voor Bos?
'Op die punten kan hij zich zeker ontwikkelen. En daar acht ik hem ook toe in staat, want hij stelt zich kwetsbaar op en is zeer kritisch naar zichzelf. Illustratief daarvoor is dat hij aan het einde van de documentaire zelf de scherpste conclusie trekt: hij had geen goed onderbouwd verhaal dat hij kernachtig kon verwoorden.'

Gaat u de documentaire gebruiken als lesmateriaal?
'Ja, het is prachtig onderwijsmateriaal. Iederemanager met ambitie zou naar deze documentaire moeten kijken.' (HL)

Bron: Intermediair (13), 13-03-2007