Getallen en feiten over Rotterdam. Bron van deze statistieken is het Jongerenloket.

Bevolking Rotterdam

•Totale bevolking Rotterdam: 596.000 inwoners
•Rotterdam heeft in vergelijking met Amsterdam en Den Haag het grootste aandeel jongeren: 25 % van de Rotterdammers is jonger dan 23 jaar: ongeveer 150.000 personen; 9 % is tussen de 16-23 jaar: ongeveer 56.000 personen
•60% van de jongeren van 16-23 jaar is allochtoon. De grootste groep bestaat uit Antillianen en jonge vluchtelingen.

Jongerenloket Rotterdam

•Het Jongerenloket Rotterdam is voor alle Rotterdamse jongeren tussen de 17 en 23 jaar en voor Rotterdamse jongeren van 16 jaar waarbij geen leerplicht geldt
•Het aantal aanmeldingen bij het Jongerenloket Rotterdam was in 2005: 6413

Onderwijs

•In vergelijking met andere grote steden heeft Rotterdam het grootste aandeel jongeren op het MBO, het schooltype waar de kans op uitval het grootst is
•21 procent van de jongeren tussen 17 en 23 jaar is schoolverlater
•De meeste uitvallers komen van het MBO, met name op niveau 1-3. Op niveau 1 van het MBO haalt slechts 30 procent een diploma
•In 2005 heeft het Jongerenloket 1738 jongeren kunnen herplaatsen naar een opleiding, twee keer zoveel als in 2004

Werk

•Het aantal niet werkende werkzoekenden onder jongeren daalde: van 5213 in januari 2004 naar 3079 in oktober 2005.
•In vergelijking met Amsterdam en Den Haag heeft Rotterdam het hoogste bij het CWI geregistreerde werkloosheid: 7 % ten opzichte van 5% in Amsterdam en 6% in Den Haag. Over heel Nederland ligt dat percentage op 4%.
•Kansen op banen liggen voor Rotterdamse jongeren vooral in de publieke sector, zoals zorg, onderwijs en vervoer. In de zakelijke dienstverlening, horeca en cultuur – waar vooral voor laagopgeleide jongeren de kansen liggen – is er minder werkgelegenheid

Bijstandsuitkering

•In vergelijking met andere grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage jongeren in de bijstand. Het aantal is sinds 2003 wel gedaald. In 2003 waren er in Rotterdam bijna 2800 jongeren met een bijstandsuitkering. In januari 2005 waren dat er 2200 en begin 2006 lag het aantal op 1800. Een afname van 22 procent
•Bijna 70% van de jongeren in de bijstand is na 1 jaar weer aan het werk, zo’n 30 % heeft na 5 jaar nog steeds een uitkering. Deze groep bestaat uit veel jonge, alleenstaande moeders.

Bron: Jongerenloket Rotterdam