Uit cijfers van het CBS blijkt dat de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in de periode juni-augustus 2006 gemiddeld op 400 duizend personen lag. Dit zijn er 5.000 minder dan in de periode mei-juli 2006. Sinds de zomer van 2003 is de werkloosheid niet meer zo laag geweest. In de periode juni-augustus 2006 was 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,5 procent.

In een jaar tijd is het aantal werklozen gedaald met bijna 90.000. In de eerste acht maanden van 2005 lag het werkloosheidsaantal op ongeveer 490.000. Sindsdien is het aantal werklozen fors afgenomen en ligt nu op ongeveer op 400.000.

Jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid is het afgelopen jaar met 30.000 afgenomen tot 100.000 personen. In de periode juni-augustus 2006 was 10,8 procent van de jongeren werkloos. Het jaar ervoor was dit nog 14 procent.
Ook onder 25-44 jarigen, de grootste groep op de arbeidsmarkt, is het aantal werklozen afgenomen. In een jaar tijd daalde het aantal werklozen met 58.000 personen tot 166.000. In de periode juni-augustus 2006 was 4,2 procent van de 25-44 jarigen beroepsbevolking werkloos. Vorig jaar lag de werkloosheid van deze groep nog op 5,7 procent.

(Jeugd)werkloosheid onder allochtonen
Niet-Westerse allochtonen zijn gemiddeld drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is in 2004 gestegen naar 16 procent. In 2003 was de werkloosheid nog ruim 14 procent. Toch zwakt de groei van de werkloosheid onder allochtonen inmiddels af. Onder Marokanen is de werkloosheid het grootst. Relatief laag is de werkloosheid onder Surinamers. Bijna 12 procent zit in 2004 zonder werk. Toch is de werkloosheid onder Surinamers nog altijd tweemaal zo hoog als gemiddeld.
De verschillen in werkloosheid tussen allochtone en autochtone jongeren zijn minder groot dan onder oudere personen. In 2004 zijn Marokkaanse jongeren tweemaal zo vaak werkloos als autochtone jongeren. Alle Marokkanen (15–64 jaar) zijn echter viermaal vaker werkloos dan alle autochtonen. Ook onder Arubanen, Antillianen en Turken zijn de werkloosheidsverschillen onder jongeren minder groot.

KLIK RECHTS OP DE SITE OP DE LINK ‘TABELLEN EN STATISTIEKEN’ VOOR MEER INFORMATIE EN STATISTIEKEN

Bron: CBS/StatLine