Hieronder meer informatie over de dollar en het monetaire stelsel. Daarnaast kunt u rechts op deze pagina het script downloaden zoals het in de uitzending voorkomt.

Meer informatie bij de uitzending, en download het script

Op 14 november 2005 hield Alan Greenspan, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank Federal Reserve, zijn laatste toespraak. Daarin besprak hij het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans - momenteel al meer dan 6 procent van het Bruto Nationaal Product - en de manier waarop dit tekort gefinancierd wordt. Verder liet hij zijn licht schijnen over de mogelijkheid dat de dollar in de (nabije) toekomst wereldreservemunt-af zal zijn.
Hiernaast vindt u een link naar deze toespraak.

Greenspan mag de toekomst nog positief tegemoet zien, auteur en journalist Edward Chancellor waarschuwde een jaar eerder al voor een val van de dollar met onmetelijke gevolgen, in het tijdschrift Moneyweek - zie hiernaast voor een link naar zijn artikel.

Hoe is het mogelijk dat de VS hun betalingstekorten kunnen blijven financieren? Sommigen noemen het internationale systeem waarin Aziatische landen hun valuta vast of beheerst aan de dollar koppelen 'Bretton Woods II.' Dankzij dit systeem leven Amerikanen op de pof en heeft Azië een afzetmarkt en economische groei. 'Money-manager' en onderzoeker Marshall Auerback hield 'BWII' kritisch tegen het licht in het artikel 'Bretton Woods II is not a Monetary System, it's an excuse.'

Foreign Policy In Focus, het Amerikaanse onderzoekscentrum voor internationale betrekkingen, publiceerde een rapport waarin de zwevende wisselkoersen van het 'post Bretton Woods' tijdperk besproken worden. Volgens dit rapport was de wereldeconomie onder het stelsel dat in 1974 ter ziele ging, beter af dan daarna.

In The Economist verscheen in mei 2005 een artikel onder de titel "You need us and we need you", over de politieke wil om iets aan het huidige monetaire stelsel te veranderen.