overzicht van de sleutelfiguren uit de aflevering

William M. Arkin
William M. Arkin. Dé Amerikaanse specialist in militaire plannen. Arkin, ex-militair, consultant, activist en journalist, werkte in 1974-1978 voor de legerinlichtingendienst (Center for Defense Information). Was daarna verbonden aan het Institute for Policy Studies, Greenpeace, the Natural Resources Defense Council en Human Rights Watch. Was militair analist voor NBC News, columnist voor LA Times en Washington Post (blog 'Early Warning'). Schreef 'The Nuclear Battlefields: Global Links in the Arms Race' (1985) en 'Codenames: Deciphering U.S. Military Plans, Programs, and Operations in the 9/11 World' (2005).

Hans Binnendijk
Hans Binnendijk. Van oorsprong Nederlandse oprichter/directeur van het Center for Technology and National Security Policy aan de National Defense University in Washington DC. Studeerde in 1968 af aan de University of Pennsylvania in Internationale Betrekkingen en is momenteel dr. in nationaal veiligheidsbeleid. Binnen de NDU was hij eerder directeur van het instituut voor nationale strategische studies, en daarvoor directeur voor de studie van de diplomatie aan de Georgetown University in Washington (1991-1993). Dáárvoor was hij verbonden aan het International Institute for Strategic Studies in London (vanaf 1988). Politieke functies: lid van het Foreign Relations Committe van de Senaat (1980-1985), directeur van de Policy Planning Staff van het ministerie van BZ onder Warren Christopher (1993-1994) en tussen 1999 en 2001 (onder Bill Clinton) special assistant to the President en Senior Director for Defense Policy and Arms Control. Boek: 'Seeing the Elephant: The U.S. Role in Global Security' (2006).

Michel Chossudovsky
Michel Chossudovsky. Canadees econoom. Oprichter en directeur van het Centre for Research on Globalization. Doceert economie aan de universiteit van Ottawa. Bestudeert de 'militarisering van de wereldeconomie': hoe economische motieven steeds meer de onderliggende rationale zijn van militaire missies en operaties. Schreef 'A Qui Profite Le 11 Septembre?' (2002), 'The Globalization of Poverty and the New World Order' (2003), en 'America's "War on Terrorism"' (2005).

Der Derian
James Der Derian. Amerikaans expert op het gebied van technologische oorlogsvoering. Professor internationale betrekkingen met als specialisatie oorlog, technologie en media. Is nu, na een lange academische carriere (Oxford, MIT, Princeton, en Amherst) hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de private Brown University, in Providence, aan de Oostkust van de Verenigde Staten. Is binnen het Watson Institute voor Internationale Studies directeur van de faculteit 'Global Security'. Schrijver van een gezaghebbende studie over virtuele oorlogvoering: 'Virtuous War: Mapping the Military-Industrial-Media-Entertainment Network' (2001).

Sam Gardiner
Sam Gardiner. Gepensioneerde luchtmacht-kolonel. Expert in militaire strategie en in ' strategic games'. Was eerder verbonden aan de National War College, de 'spel' -afdeling van de National Defense University. Voor CNN maakte Gardiner eind 2007 een game over 'hoe Iran zou kunnen worden aangevallen'. De game werd uiteindelijk niet op tv gespeeld vanwege de verschijning van de National Intelligence Estimate over Iran. Daarin verklaarden diverse inlichtingendiensten dat Iran al in 2003 gestopt was met de ontwikkeling van een atoombom. Gardiner speelde ook een rol in een 'war game' met die andere Axis-of-Evil staat, Noord-Korea (zie link in het rechterrijtje).

David Nieborg
David Nieborg. Nederlandse ludoloog aan de universiteit van Amsterdam. Studeerde cum laude af aan de Universiteit van Utrecht met een case study naar de America's Army computergame. Zijn doctoraalscriptie “Changing the Rules of Engagement - Tapping into the Popular Culture of America’s Army, the Official U.S. Army Computer Game” was finalist voor de jaarlijkse scriptie-trofee. Nieborg publiceert met regelmaat over de interactie tussen commerciële game-cultuur, technologie, marketing en militaire cultuur. Maar is zelf ook een fervent gamer. Momenteel is hij onderzoeker en docent aan ASCA, de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), een onderzoeksinstituut gewijd aan interdisciplinaire studie en analyse van de hedendaagse cultuur. Professor dr. José van Dijck is zijn supervisor aan de UVA.