De vrijemarkteconomie, wetenschap en technologie, meritocratie, pragmatisme, vrede, rechtsstaat en onderwijs.

In ‘The New Asian Hemisphere’ beargumenteert Kishore Mahbubani dat de opkomst van de Chinese en Indiase economie te danken is aan de ‘zeven pilaren van Westerse wijsheid’, ontleend aan de Westerse succesformule voor economische ontwikkeling.
Deze zeven pilaren van Westerse wijsheid zijn achtereenvolgens:

De vrijemarkteconomie: de basisprincipes van de vrijemarkteconomie zijn inmiddels door vele Aziatische landen overgenomen. De vrijheid van ieder individu om zijn arbeid te verkopen of kapitaal te investeren zorgt voor de enorme economische groei in Azië.

Wetenschap en technologie: Europa stond de afgelopen twee eeuwen aan de top van de wetenschap en technologie. Dit is niet langer het geval. In 2010 zal 90 procent van de afgestudeerde wetenschappers in Azië wonen. Als deze voorspelling uitkomt, betekent dit een enorme verschuiving in de globale kennis van wetenschap en technologie (bron: Time Asia Magazine oktober 2006).

Meritocratie: iedereen moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Op deze manier is elk individu een potentiële bron van kennis en worden talenten uit alle lagen van de samenleving gebruikt voor vooruitgang.

Pragmatisme: in de 19e eeuw (tijdens de Meiji Restauratie) was Japan succesvol in het overnemen en combineren van succesvolle Westerse gebruiken met Japanse traditionele kennis. Hierdoor transformeerde Japan zich in een korte tijd tot een economische en politieke grootmacht. De pragmatische instelling werd later overgenomen door omliggende Aziatische landen. De grootste pragmatist uit de Aziatische geschiedenis is volgens Mahbubani Deng Xiaoping. Een van zijn beroemde uitspraken luidde als volgt: ‘It does not matter whether a cat is black or white; if it catches mice, it is a good cat.’

Vrede: zonder een ‘culture of peace’ is de opkomst van China als moderne natie vrijwel onmogelijk. China neemt een voorbeeld aan Europa door zich te richten op economische ontwikkeling in plaats van militaire ontwikkeling.

Rechtsstaat: Azië kent een geschiedenis van regerende elites die boven de wet stonden. Volgens Mahbubani is het zonder een moderne rechtsstaat, die alle burgers gelijk stelt, onmogelijk een moderne economie en samenleving op te richten. De overname van de moderne Westerse rechtsstaat uit zich in de ontwikkeling van functionele wetten.

Onderwijs : het onderwijs naar Westerse maatstaven in Azië is inmiddels toegankelijk geworden voor een groot deel van de bevolking. Nu de enorme populatie van Azië hiervan geproefd heeft, is de groei van het aantal studenten in het onderwijs enorm.

(Bron: Kishore Mahbubani, ‘The New Asian Hemisphere: The irresistible Shift of Global Power to the East’. New York 2008, p. 50-99).

door: Tessa de Vries