Henk Oosterling: filosoof, debater, gangmaker en aanstichter van een groot aantal culturele en maatschappelijke initiatieven en activiteiten, maar vooral een man die zich al 33 jaar inzet voor de stad Rotterdam. Onlangs ontving Oosterling voor zijn verdiensten de Laurenspenning, een waardering voor zijn inzet voor het maatschappelijke en culturele leven in de stad. Een van de projecten waarvoor hij de visienota en het plan van aanpak schreef is Kijk op Zuid dat aansluit op zijn researchmodel Rotterdam Vakmanstad/Skillcity . Uit dit project kwam onder andere de documentaire Jong in Rotterdam-Zuid voort.

Interview met Henk Oosterling

- Wat is het project Kijk op Zuid?

Henk Oosterling: ‘Rotterdam vergrijst niet, maar verjongt en er zijn grote problemen op het gebied van onderwijs, scholing en openbare orde die voor een deel veroorzaakt worden door jongeren zonder startkwalificaties. Deze problemen nemen de komende jaren alleen maar toe. Uit deze conclusie ontwikkelde ik het model Rotterdam Vakmanstad/Skillcity en de visie die hierin centraal staat is op integrale wijze overgenomen door de gemeente Rotterdam en Pact op Zuid. Het project Kijk op Zuid is een onderdeel van het consortium van wooncorporaties, bouwers, deelgementen en Pact op Zuid. In dit project willen we de kritische visie van de jongeren op hun eigen stad weergeven en hun laten meedenken over oplossingen. Dit doen we door tien groepen jongeren een camera te geven en ze op pad te sturen met twee vragen: wat wil je en wat kan je? Het filmmateriaal dat hieruit voortgekomen is heeft Rob Schröder teruggebracht tot korte films van tien minuten en in december 2007 is hier een presentatie van geweest in de Van Zettenfabriek.’

- Waarom is dit project nodig?

‘Kijk op Zuid wil de verbintenis van de architectuur in de stad Rotterdam met de jongeren vergroten. Dit doen we door ze zelf aan de slag te laten gaan met hun omgeving. Eigenlijk ben ik mede dit project gestart als tegenzet tegen de uitzending van PREMtime dat over rotjongeren in Rotterdam ging. Prem Radhakishun ging op zoek naar de jongeren die de problemen veroorzaakten en probeerde ze te interviewen. Hij deed dit op een willekeurig moment en met een verkeerde aanpak: intimiderend met een camera er op af gaan. Hierdoor kreeg hij een verkeerde reactie. Ik wil laten zien dat het ook anders kan.’

- Op welke manier?

‘Door de jongeren kritisch te laten kijken naar hun omgeving. Het project Kijk op Zuid is gestart vanwege het probleem dat jongeren de openbare ruimte terroriseren. Hiervoor moet een oplossing gezocht worden. Dit doe ik door jongeren serieus te nemen in hoe ze met de stad omgaan. Ze moeten zelf meedenken en ze moeten verantwoordelijkheid krijgen en hun eigen steentje bijdragen.’

- Wat is de stemming onder de jongeren?

‘Niet leuk natuurlijk, ze balen. Dat is simpel. Ze komen alleen negatief in het nieuws, terwijl er ook goede dingen gebeuren. Daarom wordt er ook positief gereageerd op het project: zij brengen zelf de films in waarin hun kritische blik centraal staat.’

- Waarom in Rotterdam-Zuid?

‘Ik kom zelf uit Rotterdam en ben in die buurten opgegroeid. De belangrijkste problemen daar zijn de sociaal economische achterstand en het ontbreken van startkwalificaties voor veel jongeren. Ik werk zelf al decennia aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar ik ben vanuit de bagger naar deze bovenwereld gekropen. Die kans wil ik de jongeren ook geven. Als ze dat willen. Het belangrijkste is dat het project Kijk op Zuid laat zien dat de media ook op een andere manier gebruikt kan worden. Namelijk interveniërend en faciliterend in plaats van simplistisch opiniërend en zelfgenoegzaam.’

Door : Tessa de Vries