Naast de Prix de La Terre in oktober dit jaar nam Gijs Meyer Swantee, researcher voor Afval=voedsel, een kleine week geleden in Londen namens regisseur Rob van Hattum de Midas Award in ontvangst tijdens the EuroPAWS Awards Evening for environmental science and technology in TV drama and documentaries. De aflevering Afval=Voedsel viel deze prijs ten deel, ‘for an exceptional programme’.

Naast de Prix de La Terre in oktober dit jaar nam Gijs Meyer Swantee, researcher voor Afval=voedsel, een kleine week geleden in Londen namens regisseur Rob van Hattum de Midas Award in ontvangst tijdens the EuroPAWS Awards Evening for environmental science and technology in TV drama and documentaries. De aflevering Afval=Voedsel viel deze prijs ten deel, ‘for an exceptional programme’.

Zelden bracht een Tegenlicht-uitzending zo veel teweeg als Afval=voedsel, van oktober 2006. Hierin tonen chemicus Michael Braungart en ontwerper William McDonough een wereld waarin afval voedsel wordt en waarin consumenten geen vervuilers meer zijn.  Voorwaarde is dat er Cradle to Cradle wordt geproduceerd. Dit concept komt er in het kort op neer dat alle producten zo ontworpen worden dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer óf dat het afval volledig kan worden omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt duurzaamheid een vorm van industriële ecologie.

Bekijk hier de uitzending Afval=voedsel online

Weer een prijs voor Afval=voedsel.