Van de betalingsbalans van een land tot de mate van tevredenheid en geluk; er bestaat een index voor.

In ‘The World’s Next Supermodel’ worden de verschillende modellen vergeleken op 6 punten. Er wordt gekeken hoe ‘crisisproof’ het model is, hoe de verhouding overheid en markt is, naar de sociale stabililteit, de politiek, de mate van duurzaamheid en gevraagd naar de “unique selling points”. Maar wat zeggen de harde cijfers eigenlijk? Die zijn te vinden in tal van indexen die de gegevens overzichtelijk op een rijtje zetten.

De modellen op rij

In onze uitzending The World’s Next Supermodel worden drie van de vier Bric-landen veelvuldig genoemd. De Bric, bestaande uit Brazilië, Rusland, India en China is een groep landen die de laatste jaren economisch sterk aan het opkomen zijn. Maar hoe doen Brazilië, India en China het eigenlijk ten opzichte van elkaar?

Wanneer we kijken naar de onderlinge verschillen, gebruik makend van de factsheet op onze site, valt op dat Brazilië, India en China op bepaalde punten erg verschillen. Afgaande op de ‘literacy rates’ zou men kunnen concluderen dat India ten opzichte van Brazilië en China nog een behoorlijke inhaalslag te maken heeft. Een ander verschil dat in het voordeel van China uitvalt ten opzichte van India is de zogenaamde BNP per capita index. Dit is een index die meet wat de totale productiewaarde per hoofd van de bevolking in het betreffende land is. Hier wordt duidelijk dat deze waarde voor de gemiddelde inwoner van China, ruim twee keer zo hoog ligt als die van de gemiddelde inwoner van India. Brazilië het in deze index echter het beste met een productiewaarde die bijna twee keer zo hoog als die van China.

Daar staat aan de andere kant wel weer tegenover dat de trend van India rooskleuriger is dan die van China en Brazilië. Voor India wordt namelijk een groei van dit bnp per capita verwacht van ruim 25% tegen een ruime 22% voor China en Brazilië. Indien deze trend zich doorzet zou India uiteindelijk beide landen kunnen achterhalen. Daarnaast heeft India een kleiner gini-index cijfer dan China waaruit blijkt dat de onderlinge inkomensverschillen in India minder groot zijn dan in China. Ook de groei van deze gini-index, is bij China groter dan bij India het geval is. Ten opzichte van 2001 is het gini-index cijfer van China in 2008 met 17,2% gegroeid, voor India is dat ‘slechts’ 13,2% in dezelfde periode. Blijft echter wel overeind staan dat er vooralsnog bij beide landen geen sprake is van inkomensnivellering. De inkomensongelijkheid in deze landen is alleen maar groter geworden. Kampioen van de trend van het gini-index cijfer in dit lijstje is echter Brazilië. Onder leiding van president Lula is dit indexcijfer, in tegenstelling tot die van China en India, structureel aan het dalen. Hoewel het gini-index cijfer van Brazilië momenteel nog wel boven dat van China en India ligt, zal dit indien deze trend zich doorzet niet lang meer het geval zijn.

Wat betreft de duurzaamheid van de economische groei volgens de ‘Ecological Footprint’ van het WNF, is deze in India veel groter dan in China en Brazilië het geval is. Zo is ondanks de economische bloei de groei van deze footprint van India tussen 2000 en 2005 nauwelijks toegenomen. Dit geldt echter niet voor de andere twee landen waarvan de footprints verder groeien naarmate de economie groeit. Verwacht wordt ook dat China binnenkort boven de 1,8 zal uitkomen. Gezien het grote aantal Chinezen is dit een zorgelijke ontwikkeling. Recent is er vanuit het WNF een rapport verschenen waarin deze ontwikkeling beschreven wordt. Wanneer we dit echter in verhouding gaan plaatsen met landen als de Verenigde Staten en Nederland komen we tot de conclusie dat de voetdruk van het Westen nog steeds vele malen groter is dan van India en China. Zo is de gemiddelde voetafdruk van een inwoner in Nederland met 4,4 hectare ruim vijf keer zo groot als die van de gemiddelde Indiër.

Kijkende naar de Human Development Index dan zien we dat het met de welvaart van de gemiddelde Chinees – beoordeeld op onderwijs, levensverwachting en levensstandaard – net iets beter gesteld is dan die van de gemiddelde Indiër. De prognose is echter dat India op termijn ook hierin China voorbij zal streven. Brazilië haalt van de drie landen echter het beste cijfer.

Door: Mitsuko Teiwes