Dan Kildee woont al bijna zijn hele leven in Flint. Hij beheert de duizenden vierkante meters lege fabrieksterreinen van General Motors. In de hoogtijdagen werkten 80.000 inwoners van Flint in de fabrieken van General Motors, dat hier haar geboortegrond heeft. Nu zijn dat er nog minder dan 5.000. Meer fabriekssluitingen zijn aanstaande, en in Flint is een ware exodus op gang gekomen. In sommige straten zijn nog maar enkele huizen bewoond. Flint krijgt steeds meer het uiterlijk van een spookstad. Kildee is de man achter een radiciaal en controversieel plan om Flint terug te brengen tot een veel kleinere stad, en de leeggelopen woonwijken te slopen en terug te geven aan de natuur. Zijn plan heeft tot grote woede geleid, tot ver buiten Flint. Veel Amerikanen vinden dat Kildee zich met zijn plan neerlegt bij de economische neergang. Flint is gebouwd met bloed, zweet en tranen van generaties arbeiders. Het teruggeven aan de natuur zou lafhartig en defatistisch zijn. Kildee is zich zeer bewust van de controverse rond zijn plan, omdat het rechtstreeks indruist tegen het Amerikaanse principe "bigger is better". Economische voorspoed in de Amerikaanse cultuur wordt bijna altijd uitgedrukt in groei; grotere huizen, grotere auto's, meer auto's, meer, meer. Dat er zoveel verzet is tegen Kildees plannen is niet verwonderlijk. Groei, expansie en het in cultuur brengen van wilde natuur zijn onderdeel van de grondprincipes waar Amerika, als natie van kolonisten, op is gebouwd. Het teruggeven van bebouwde grond aan de natuur staat daarmee haaks op de koloniale geest waarmee Amerika groot is geworden.

Maar Kildee vindt dat het voor Flint én voor Amerika als geheel tijd wordt voor een realistischer beeld op de toekomst. Amerikanen moeten gaan beseffen dat een kleiner, slanker, groener Flint beter af is dan het industriële kerkhof dat het nu is. Dat een kleiner, slanker, wendbaarder General Motors een langere adem heeft dan het enorme, logge concern dat het was. En dat ook een kleiner, slanker, wendbaarder Amerika een veel betere toekomst heeft.

Een artikel over Kildee op de website van een Britse krant leidde onlangs tot meer dan vierhonderd grotendeels woedende reacties van Amerikaanse lezers. Ook in het Witte Huis heeft Kildee inmiddels de aandacht getrokken, maar in plaats van kritiek krijgt Kildee uit de hoek van het Obama-team vooral bijval. Sterker nog, Kildee is gevraagd om het krimpplan dat hij voor Flint heeft ontwikkeld nu ook uit te werken voor vijftig andere steden in de Amerikaanse "rust-belt". Een enorm gebied dat zich uitstrekt over meerdere staten, waar de industriële neergang voor grootschalig verval en hoge werkloosheid heeft gezorgd. Ook voor het nabijgelegen Detroit ligt er een plan om de enorme, grotendeels verlaten stad in tien kleine, compacte stadjes op te delen, en de tussenliggende gebieden terug te geven aan de natuur, of er landbouwgrond van te maken (‘urban farming’).

Dan Kildee overweegt nu om zich namens de Democraten verkiesbaar te stellen voor het gouverneurschap van de staat Michigan.