Gurgaon ligt vijfendertig kilometer ten zuiden van New Delhi in de staat Haryana. De voorstad werd ongeveer negen jaar geleden uit de grond gestampt om in de behoeften van de hogere middenklasse te voorzien. Young Urban Professionals en multinationals trokken naar Gurgaon om daar hun geluk te beproeven, en ook veel expats hebben er hun tweede huis gevonden. De stad trekt vooral veel jonge, hoog opgeleide Indiërs die in het Westen hebben gestudeerd en bij terugkomst eenzelfde levensstandaard verwachten als zij in het Westen hebben genoten. Ook veel expats uit Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zoeken er hun heil. Gurgaon probeert in de behoefte van deze 'nieuwe Indiërs' en expats te voorzien en belooft het 'Singapore' van India worden.

Twee werelden
Zoals ook in andere steden in India bestaat er een groot contrast tussen deze excessieve welvaart en de schrijnende armoede. De snelweg van Gurgaon verdeelt de stad in tweeën, met aan de ene kant de blinkende skyscrapers en de exclusieve gated communities en aan de andere kant de krottenwijken van de boeren en de werknemers van de rijkere stadsbewoners. De geluksdroom van het veilige wonen in de spiksplinternieuwe huizen met bewaking, weelderige parken en privéscholen komt snel tot zijn eind wanneer men zich buiten de hekken bevindt. Daar doemen de krottenwijken en de bedelaars op. Deze grens tussen de twee werelden van Guragaon werd gedocumenteerd door fotograaf Ruth Fremson van The New York Times. Zie website link, rechts op deze pagina.

Arme boeren, nieuwe rijken
In tegenstelling tot landen als China heeft India een wet die verbiedt dat krottenwijken zonder pardon tegen de grond geslagen worden. De meeste boeren van het voormalige dorp Gurgaon hebben hun land tegen betaling verlaten, want wat eens onvruchtbare grond was, is nu een goudmijn. De boeren die een slag konden slaan door hun land te verkopen zijn inmiddels de nouveau riches van India. Zo schuiven deze laag opgeleide boeren in een klap door naar de hoogste klassen. Een voorbeeld hiervan is een man uit de buurt van Gurgaon die opklom van melkboer tot politicus, zoals getoond wordt op de foto in een krantenartikel van Tehkla Magazine, de 'Groene Amsterdammer' van India. Zie het krantenartikel, rechts op deze pagina.

Met hun recent verworven kapitaal zijn de boeren er echter nog niet. Ze hebben andere levenswijzen en worden niet altijd geaccepteerd binnen de hogere kringen. Zo zijn er, bij een aantal van de allerduurste appartementencomplexen, ballotagecommissies die de nieuwe rijken niet toelaten. In de documentaire is te zien hoezeer de bewoners aan 'goede manieren' gehecht zijn. Zo verteld Bineeta Singh dat ze er belang aan hecht dat haar dienstmeisjes een goede achtergrond hebben, opdat ze zich goed gedragen en een verzorgd uiterlijk hebben. Waar dit er nog aan schort brengt zij de dienstmeisjes manieren bij. Ook laat de documentaire zien dat de bewoners van de gated community zich organiseren in de vereniging I am Gurgaon, om in te grijpen waar de overheid en projectontwikkelaars dit verzuimen. Zo werkt de organisatie aan het opknappen van de omgeving en hielden zij een actiedag waarop ze borden langs de weg plaatsten met de tekst: 'Niet toeteren!'.

Grotere middenklasse, grotere verschillen
Ook in de rest van India vindt een demografische verschuiving plaats. Met de relatieve economische groei ontstaat er een grotere middenklasse. En hoewel het om een klein percentage gaat, betreft het wel een zeer groot aantal van de bevolking (India vertegenwoordigt ongeveer een zesde van de wereldbevolking). In die zin is het een interessante verschuiving. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk nog groter geworden, zoals de contrasten tussen de twee totaal verschillende levensstandaarden van de armen en rijken in Gurgaon.

Hoe lang zal het nog duren voordat deze verschillen, in een al zo sterk door kasten en religie gescheiden maatschappij, tot een gewelddadige uitbarsting zullen komen? Zoals Shilpa Sonal, bewoonster van een gated community in Gurgaon opmerkt: 'The contrasts are so unreal; it is like a bubble that will burst'.