Rudi Boon, regisseur van Trade Mark 2010, blijft de voorbereidingen van het WK en de verhouding tussen de FIFA en lokale ontwikkelingen in het gastland kritisch volgen. Hij schreef er een artikel over voor het maartnummer van ZAM Africa Magazine.

Rudi Boon in ZAM Magazine

Maart 2008 kwam in Stellenbosch een veertigtal wetenschappers bijeen, afkomstig van verschillende Zuid-Afrikaanse en Noord-Europese universiteiten. Wat ze gemeen hadden was een leerstoel op het brede terrein van sport en ontwikkeling. Wat hen bijeenbracht was onderzoek naar het verband tussen mega sportevenementen en ontwikkelingsdoelstellingen. Waar hun onderzoek zich op had toegespitst was de impact van het FIFA-Wereldkampioenschap Voetbal 2010 op gastland Zuid-Afrika.

Aan de hand van eerdere sportevenementen van hedendaagse omvang onderzochten de academici door welke factoren bezoekersaantallen en toeristische na-effecten onder de verwachtingen bleven, investeringen tegenvielen, geraamde kosten vaak vele malen werden overschreden en overheden na afloop bleven zitten met overcapaciteit in de stadions.

Ze lieten deze factoren los op de situatie in Zuid-Afrika en concludeerden dat er geen reden was om aan te nemen dat het hier anders zou gaan, integendeel. Juist omdat de Zuid-Afrikanen expliciet een agenda van duurzame investeringen en armoedebestrijding aan het WK hadden verbonden, was er voor de realisering van de doelstellingen méér nodig dan bij voorgaande mega evenementen. Daartoe kwamen de onderzoekers met aanbevelingen. Zij trokken niet de conclusie dat Zuid-Afrika dan maar geen WK-voetbal moest huisvesten, maar stelden dat een werkelijk blijvende sociale en economische doorwerking van WK 2010 alleen kon worden bereikt wanneer een systematische daarop gerichte planning zou worden gehanteerd. Dat de realisering van duurzame doelen, infrastructuren en projecten alleen zou slagen wanneer van meet af aan lokale overheden, gemeenschapsorganisaties en vrouwen en jongeren zouden worden betrokken. “Een strategie om de bevolking erbij te betrekken ontbreekt op dit moment”, aldus een van de eindconclusies.

De academici hadden hun bevindingen in een beleefde brief aanbevolen bij de wereldvoetbalorganisatie FIFA. Het antwoord uit Zürich liet lang op zich wachten, en kwam uiteindelijk neer op: waar bemoeien jullie je mee?

Dit alles mocht zich niet verheugen in welke aandacht dan ook. De ruim twintig papers die vrijwel alle sociale en economische aspecten van het WK bestreken werden samen met het eindrapport door de organisatoren op Internet geplaatst. Het leverde één verslagje op in dagblad Beeld, verder werd de conferentie doodgezwegen. Wat de start van het debat had moeten worden, was nog niet eens een voetnoot op de talloze “2010”-sites.