een overzicht van de hoofdpersonen uit de aflevering 'trade mark 2010'

Eddie Cottle

Eddie Cottle is de coordinator van the Building & Wood Workers International's 'Campaign for Decent Work Towards and Beyond 2010' een arbeid onderzoek service gevestigd in Kaapstad. Cottle is een van de weinige opiniemakers die openlijk kritisch is ten opzichte van het WK. Hij probeerde meerdere malen een publiek debat op gang te krijgen, gezien hij zich zorgen maakt om het ontbreken van de "legacy" (sociale impact) van het WK. Tevens maakt hij zich zorgen om het gebrek van gedegen onderzoek naar de sociale impact van het WK. Zie de links naar de 'Campaign for Decent Work' en een paper van Eddie Cottle.

Ashwin Desai is werkzaam aan de Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika en auteur van 'We are the poors'. In het boek stelt Desai dat in het nieuwe Zuid-Afrika mensen weliswaar niet meer worden gediscrimineerd op basis van ras maar nog wel op basis van klasse. Daarnaast beschrijft hij hoe de arme klasse, "the poors", zich in toenemende mate organiseert tegen de overheidsbureaucratie en tegen zichzelf verrijkende politici

Denver Hendricks

Denver Hendricks is oud-directeur van het ministerie van Sport & Recreatie. Hij heeft meegewerkt aan het opstellen van het Bid Book, het document op basis waarvan het WK aan Zuid-Afrika werd toegewezen. Later werd hij echter kritischer ten opzichte van de reglementen die in het Bid Book werden omsloten. Zie de link naar een paper van Denver Hendricks.

Pam Naidoo

Pam Naidoo is projectcoördinator van het WK 2010 in Kaapstad en ontfermt zich over de nalatenschap van het WK. Ze stimuleert kleine ondernemers om een niche te vinden op de WK markt. Ze probeert lokale ondernemers, entrepreneurs en verkopers op weg te helpen en advies te geven over hoe zij het beste te werk kunnen gaan. Tegelijkertijd dient zij hen te wijzen op de reglementen van de FIFA. Ze moeten onder andere benadrukken dat de copyright regels niet mogen worden overtreden en dat de marktregels in tact moeten worden gehouden. Zie het artikel 'De in-beton-gegoten regels van FIFA'

Arthur Weinburg

Arthur Wienburg is voorzitter van de 'Cape Town Environmental Protection Association' (CEPA). De CEPA probeerde de bouw van het Greenpoint Stadium te voorkomen op grond van milieuproblematiek en financiële argumenten. Zie de brief die Wienburg namens CEPA schreef aan de voorzitter van de FIFA in de bijlage: 'Letter to mister Blatter'