Equatoriaal Guinea, een klein landje in West-Afrika net onder de evenaar, is met ongeveer 28.000 km2 iets kleiner dan Nederland. Het aantal inwoners ligt tussen de 600.000 en 700.000 mensen. Vanaf midden jaren 90 werden in de zee behorend tot Equatoriaal Guinea grote oliereserves ontdekt.

Na honderdnegentig jaar een kolonie te zijn geweest van Spanje, werd Equatoriaal Guinea in 1968 onafhankelijk. Hierna volgde een periode van dictatuur en coups, en werd er in 1991 een meerpartijenstelsel ingevoerd.

Equatoriaal Guinea, een klein landje in West-Afrika net onder de evenaar, bestaat uit een continentaal gedeelte (Mbini), het eiland Bioko waar de hoofdstad Malabo ligt, en het kleine eilandje Annobon. De totale oppervlakte is met ongeveer 28.000 km2 iets kleiner dan Nederland en het aantal inwoners ligt, hoewel de schattingen uiteen lopen, rond de 600.000 mensen. Er wonen verschillende etnische groepen, waarvan de Fang-groep, die vooral op het continentale gedeelte woont, de grootste en op politiek en economisch gebied meest invloedrijke is. Bioko, het eiland waar de hoofdstad ligt, wordt voornamelijk bewoont door de 50.000 mensen van de Bubi-groep. De officiële talen zijn Spaans en Frans en het merendeel van de bevolking is Rooms-katholiek, Christen of heiden. De Rooms-katholieke kerk heeft een grote invloed op het onderwijs en religie.

In de tijd van de onafhankelijkheidsverklaring had het land bijna het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking van Afrika, was het analfabetisme laag en de gezondheidszorg relatief goed. In 1968 werd Francisco Macias Nguema als president gekozen, die zichzelf tot President-for-Life benoemde, een eenpartijstaat creëerde, alle overheidsfuncties overboord gooide (behalve Binnenlandse Veiligheid) en het land regeerde met terreur. Een derde van de bevolking kwam hierbij om het leven. De totale infrastructuur verging en zowel de private als publieke sector lagen op hun gat. Iedereen die kon, verliet het land.

Vanaf midden jaren 90 werden in de zee behorend tot Equatoriaal Guinea grote oliereserves ontdekt.

Op dit moment komen de exportinkomsten van het land bijna geheel (99%) uit de hydrocarbon sector, voornamelijk olie (75%) en (vloeibaar) gas. Deze inkomsten vormen 95% van de overheidsinkomsten.