Wat lag er op het nachtkastje van de programmamakers van de Agenda-editie 2010-2011? In meer of mindere mate is de faam van de geinterviewden immers gefundeerd op wat ze in boekvorm publiceerden.

Jim Rogers

Jim Rogers is wellicht het meest bekend doordat zakenzenders als CNBC hem graag als consultant opvoeren. In de gedrukte vorm verscheen hij voor het eerst in John Train's 'The Money Masters' (1994) waar hij wordt opgevoerd naast soortgenoten als Warren Buffett en George Soros. Zelf schreef hij later werkjes met koddige titels als 'Investment Biker' en 'Adventure Capitalist'. Zijn voorlaatste boek blikt uiteraard vooruit naar de beleggersbelofte die Azië inmiddels is. Niet voor niets is zijn adagium al jaren: 'teach your children Chinese!'. In zijn laatste boek 'A Gift To My Children' zijn het zijn twee jonge dochters die centraal staan. Ondertitel: 'A Father's Lessons for Life and Investing'. Dat programmamaker Jos de Putter aan Jim Rogers zijn laptopfoto's toont is dan ook niet voor niets: het hebben van twee jonge dametjes in huis is in ieder geval iets wat ze wél gemeen hebben. De adviezen die de al wat oudere vader Jim (68) aan zijn dochters Happy (bouwjaar 2003) en Baby Bee (2008) geeft, wekken weinig verbazing: betaal op tijd je schulden terug, eet voordat je boodschappen gaat doen en vertrouw geen enkele politicus ('Beware of all politicians everywhere. They excelled at recess when they were in school but have excelled at little since'). Wat betreft de andere sekse: 'As you get older, you will have to deal with boys. The basic principle is this: They need you more than you need them'.

Arianna Huffington

Schrijfster en columniste Arianna Huffington komt oorspronkelijk uit Griekenland. Nadat ze in Cambridge Economie studeerde werd ze actief in de Amerikaanse politiek, in eerste instantie voor de Republikeinen.
In de jaren negentig kwam ze tot een persoonlijk politiek omslagpunt en in 2005 was ze de oprichter en hoofdredacteur van de eerste krant op Internet: de progressieve Huffington Post.

Arianna Huffington maakt zich ernstige zorgen om het verdwijnen van de middenklasse en de daarmee steeds groter wordende kloof tussen de rijke en machtige toplaag en de rest van de mensen. Afgelopen jaar verscheen hierover haar boek met de alarmerende titel 'Third World America'. Met de zeer veel gelezen Huffington Post als bindmiddel volgt en initieert ze projecten van burgers die zich hier actief tegen verzetten, zoals 'Move Your Money', waarbij ze twee miljoen Amerikanen wist aan te sporen om hun geld van grote zakenbanken te verplaatsen naar een bank die wel aandacht heeft voor de klant.

Frans de Waal

Frans de Waal vestigde met zijn eerste boek 'Chimpansee-politiek. Macht en sex bij mensapen' (1982) de aandacht op de emoties en drijfveren van een apenkolonie in de Arnhemse Burgers Zoo. Hij hielp hiermee het taboe dat dieren geen 'menselijke' eigenschappen toegedicht kunnen worden te doorbreken. Het boek wordt in het Amerikaanse congres nog steeds gelezen, omdat het een goed inzicht zou geven in politieke spelletjes.

Hij ging zich vervolgens meer richten op verzoeningsgedrag bij apen en kwam in 1988 met het boek 'Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen'. Ook spiegelde hij onze cultuur aan die van de apen in het boek 'De aap en de sushimeester, Culturele bespiegelingen van een primatoloog' (2001) waarin hij cultuur als een onderdeel van onze natuur voorstelt en niet als iets dat daar los van staat. 

In zijn laatste boek ‘Een tijd voor empathie’ (2009) stelt de Waal dat empathie niet een uniek menselijke kwaliteit is, maar dat deze emotie voortkomt uit de evolutie en dus uit het dierenrijk. Empathie blijkt in het proces van de evolutie namelijk een zeer nuttige eigenschap, die sommige soorten de mogelijkheid geeft beter te overleven. Met de subtitel ‘ Wat de natuur ons leert over een beter samenleving’, plaatst de Waal zijn boek in een maatschappelijk kader en stelt hij de vraag hoe wij empathie in onze samenleving een grotere rol kunnen geven.

Michio Kaku

Michio Kaku werd internationaal vermaard als fervent promotor van de zegeningen der natuurwetenschappen. Daarvoor gebruikt hij alle media: tv, web en print. Naast zijn presentatiewerk voor BBC en Science Channel en zijn Big Think-blog heeft hij een lange lijst van publicaties op zijn naam staan. 'Beyond Einstein' (1995), 'Visions' (1999), en 'Physics of the Impossible' (2008) zijn de bekendste. In maart verschijnt bij Doubleday zijn nieuwste: 'Physics of the Future: how science will change daily life by 2100'. Dat boek schetst -op basis van interviews met vooraanstaande betawetenschappers- een beeld van ons leven in 2050 en soms zelfs 2100.                 Kan natuurlijk helemaal niet, maar ga toch alvast maar rekening houden met rondlopen in een permanent informatielandschap, een einde aan touch en zelfs talk (want onze hersens sturen machines rechtstreeks aan), fluïde objecten, een vroegtijdige ontdekking van alle mogelijke ziektes, en laserluchtschepen. In onze toekomstige beschaving van de categorie 1 zal energie in elk geval geen probleem meer zijn en onze horizon is de melkweg.
Voor een reis naar een andere planeet druk je gewoon op de knop 'Up'. Of 'Down', al naar gelang de stand van de zon en de planeten van dat moment...

'We scientists rank civilizations by energy. We currently are a type 0 civilization. We get our energy from dead plants! Oil and coal. We are like a baby. Emerging from the forest. With all the idiocies and all the pettiness that came with us, but we are on the verge of becoming a type I civilization, a planetary civilization. A mature planetary civilization will be able to control the weather, be able to alter the course of earthquakes, and volcanos. Anything planetary we will be able to master. And then there’s type II. Type II is stellar. A stellar civilization can actually manipulate an entire star. Star Trek is an example of a type II civilization. They have colonized maybe a 100 star systems and they actually control the energy of a single star. Type III is galactic. And that is something like Star Wars. Where the entire galaxy has been colonized and a 100 billion star systems have been colonized. That’s type III. But we are type I. On this scale we are like children. But we also have a vision. A vision that one day we could become type I. And maybe type II. And by the time we are type II we will be immortal. Nothing known to science can destroy a type II civilization. Ice ages can be diverted because you control the weather. Comets and meteors from outer space can be deflected. Even if your sun dies you could either move the planet or re-ignite the sun. So a type II civilization is in all respects....immortal.'