Een alfabetisch naslagwerk voor de begrippen rondom islamitisch bankieren.

 

Fiqh staat voor islamitische rechtswetenschap, ofwel jurisprudentie.

Gharar betekent speculatie en is volgens de sharia verboden.

Hila is het omzeilen van de islamitische regels door middel van kunstmatige constructies. Zo worden er verschillende trucs gebruikt om transacties te structureren zodat het lijkt alsof het overeenkomt met de sharia regels. De echte intentie is het ontduiken van de in basis verboden (haram) acties.

Idshara is het Arabische woord voor leasen, ofwel huren.

Ijara is een contract waarbij de banken een item kopen voor een klant en vervolgens het terug leasen over een bepaalde periode.

Ijara-wa-Iqtina lijkt op iljara, maar in tegenstelling tot het vorige, behoudt de klant de mogelijkheid om aan het einde van het contract het item te kopen.

Koran is het heilige boek van de islam. De Koran bevat verhalen over Mohammed en zijn metgezellen. Het geeft geen specifieke antwoorden op elke vraag of elk probleem. De Koran is absoluut voor de islam, maar het boek is wel onderhevig aan interpretatie.

Mudaraba (partnerschap met beheerder) is een specialisitsche investering door een financieel expert, waarbij de bank en de klant de winst delen. De klant gaat wel de risico aan dat ze hun geld kunnen verliezen als de investering onsuccesvol is. De bank brengt alleen kosten in rekening als er winst wordt gemaakt. 

Murabaha is een vorm van kredietwat het mogelijk maakt voor klanten om iets te kopen zonder een lening die is gebaseerd op rente. De bank koopt een item en stelt de verkoop aan de klant uit.

Musharaka (durfkapitaal) is een investeringspartnerschap waarbij de winstdeling van te voren wordt afgesproken en verliezen zijn gekoppeld aan de hoeveelheid dat is geïnvesteerd.

Riba staat voor (woeker)rente. De sharia verbiedt handel met rente; het is niet mogelijk om geld te lenen of uit te lenen tegen rente. Het verbod op renteheffing komt voort uit het idee dat goederen niet zomaar uit niets mogen bestaan: geld is slechts een instrument en mag niet uit zichzelf waarde hebben. Ze worden ook woekerpraktijken vermeden. Het mag namelijk niet zo zijn dat een schuldenlast, door rente, zo hoog wordt dat mensen niet meer uit hun schulden komen.

Sakk (meervoud sukuk: islamitische "effecten") vertegenwoodigt een waarde die over een bepaalde termijn wordt terugbetaald. Het is een islamitsche vorm van een obligatie.

Sharia is het (goddelijk geïnspireerde) recht. omvat de sharia ook sancties om het juiste handelen af te dwingen wanneer daar een maatschappelijk belang mee is gediend. Er is in de islamitische wereld geen eenstemmig leergezag, waardoor er vele, soms sterk uiteenlopende versies van het begrip sharia bestaan. De sharia komt voort uit de overtuiging dat het moet voorzien in alles wat noodzakelijk is voor iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het bestaat uit vijf categorieën: fard (het doen wordt beloond, het nalaten bestraft), soenna (aanbevolen), halal (toegestaan), makroeh (afkeurenswaardig) en haram (verboden).