De Griekse journalist Nikolas Leontopoulos (rechts op de foto) was nauw betrokken bij het maken van de uitzending Een Griekse tragedie. Hij praat ons bij over de stand van zaken in Klenia en de rest van Griekenland en heeft meer informatie over de derde verdachte van de kunstsmokkel.

Zou u ons wat meer kunnen vertellen over de huidige situatie bij de opgravingen in Klenia?

Sinds de vondst van de kouros-beelden door boer Kostas zijn er meerdere opgravingen gedaan in de buurt van Klenia. Dit leverde verrassende vondsten op en er bestaat een goede mogelijkheid dat het oude Tenea zich daar bevindt, aangezien de vondst van tombes en een begraafplaats aangeven dat er een stad moet zijn geweest. Eerst was het vooral een gerucht maar het begint er steeds meer op te lijken dat dit wel eens echt het oude Tenea zou kunnen zijn.

Verder is er een conflict gaande tussen de musea van Athene en Korinthe over de vraag waar de twee Kouros-beelden moeten worden tentoongesteld. Op dit moment bevinden de beelden zich in Athene, maar de voeten die later zijn opgegraven, bevinden zich in het museum van Korinthe (Klenia ligt in het departement van Korinthe). De kwestie is zelfs besproken door lokale politici in het Griekse parlement.

De crisis waarin Griekenland zich bevindt heeft daarnaast ook zijn weerslag op de opgravingen zelf. De lokale regering van Korinthe probeert de opgravingen voor november af te krijgen, aangezien het personeel slechts een contract heeft tot half november. Vanwege kortingen op het budget zullen de opgravingen daarna stoppen. Het is nog maar de vraag of het ministerie hen extra geld zal verschaffen om de opgravingen af te ronden mocht dit voor november niet lukken.

Hoe staat het er momenteel voor in de zaak van Kostas?

Er waren bij deze zaak drie mannen betrokken, waarvan Kostas degene was die de Kouros-beelden vond. Kostas en een tweede man werden opgepakt op het moment dat zij de beelden wilden verhandelen. Hoewel een derde man in eerste instantie kon ontsnappen tijdens de arrestatie, heeft hij zich later zelf bij de politie aangegeven. Deze man, Athanassiou, was een geruchtmakend persoon in Klenia en omstreken. Hij was viceburgemeester van Nemea (een dorpje in de buurt) en hij wordt over het algemeen gezien als de grootste antiquiteitensmokkelaar in de regio. Hij is echter nooit gepakt en ook nu zijn er geen bewijzen van voorgaande smokkelactiviteiten. De zaak tegen de drie mannen loopt nog en ze zijn op het moment op borgtocht vrij.


Welke maatregelen is de regering nog van plan te nemen om de financiële crisis te lijf te gaan?

Op het moment is de regering vooral bezig met liberaliseringen. Dat is niet gemakkelijk want het woord liberalisering is in Griekenland onder de bevolking taboe. Zo zijn op dit moment bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs aan het staken tegen de liberalisering van hun sector. Dit heeft onmiddellijk gevolgen voor het hele land, omdat de transportsector stil ligt en bijvoorbeeld olie niet meer bij tankstations terecht komt. Hier in Griekenland is men over het algemeen veel feller gekant tegen neo-liberalisme en globalisering dan in een land als Nederland. Dit is ook lang zo geweest in de politiek, maar de laatste tijd is dat aan het veranderen, omdat politici inzien dat zij instituten als de EU en het IMF nodig zullen hebben in de toekomst.

Volgens u was de bureaucratie waarop Tegenlicht bij het maken van deze uitzending stuitte een typische reflectie van de disfunctionaliteit van de Griekse staat…

Bij het maken van deze documentaire kwam deze disfunctionaliteit inderdaad weer duidelijk naar voren en het werd ook duidelijk hoe initiatieven verzanden in de Griekse bureaucratie. Als men over een gevoelig onderwerp als smokkel wil berichten, besluiten ambtenaren al snel de boel te blokkeren. Zij zijn vaak bang beslissingen te nemen en het is voor hen daarom het makkelijkst om domweg te weigeren mee te werken en zich niet om de problemen te bekommeren die werkelijk in Griekenland spelen. Op nationaal niveau is de bureaucratie vaak ook een belemmering voor het functioneren van de staat en dit is doorgedrongen in alle bestuurslagen in Griekenland.