Woensdag 7 maart 2012 vindt er een lezing met discussie plaats, door Gary Barker van <i>Men Engage</i> in Felix Meritis, Amsterdam: 'Leve de man!'

Op de vooravond van Internationale Vrouwendag staan we stil bij De Man. Zijn er nog mannen die zich hard maken voor emancipatie en op durven te komen voor de vrouwenzaak? Zijn er kerels die hun mannelijkheid ter discussie durven te stellen? Of komen fundamentalistische denkbeelden en machogedrag juist voort uit de veranderde verhouding tussen mannen en vrouwen? Waar is de mannenbeweging die het oude ideaal van Man-Vrouw-Maatschappij mee gestalte gaat geven?

De discussie lijkt hier gedoofd, hoe zit dat elders in de wereld? Gary Barker van Men Engage toont lichtpuntjes in een door mannen gedomineerde wereld, van Brazilië tot Zuid-Afrika en van India tot Libanon.

Gary Barker is oprichter van Promundo, een Braziliaanse organisatie die in de volkswijken mannen aanspoort na te denken over geweld tegen vrouwen, zorgtaken en gendergelijkheid. Hij is de drijvende kracht en oprichter van Men Engage, een mondiaal netwerk van organisaties en individuen die zich inzetten voor het terugdringen van geweld tegen vrouwen. Ook is Gary één van de initiatiefnemers van de mondiale MenCare campagne, die mannen stimuleert om betrokken te zijn als vaders en verzorgers.

Hij organiseerde in 2009 een internationaal symposium in Rio de Janeiro met deelname van secretaris-generaal van de VN, Ban-Ki Moon. Hier zette men de kaders op voor het wereldwijd betrekken van mannen bij vraagstukken rond man-vrouw verhoudingen.

Na de lezing door Gary Barker is een interview met hem en discussie met de zaal o.l.v. Naima Azough.

De 35e Globaliseringslezing:

Woensdag 7 maart 2012
Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam
Aanvang lezing en debat: 20.30 uur
Toegang: € 13,50 / € 10,00 met korting
Reserveren: receptie@felix.meritis.nl / telefonisch 020-623 13 11


De Globaliseringslezing is een initiatief van de NCDO, De Volkskrant, VPRO/Tegenlicht, Felix Meritis, Uitgeverij Lemniscaat, Radio Nederland Wereldomroep en Sandra Rottenberg, voor deze gelegenheid in samenwerking met Rutgers WPF, IFOR/WPP en WO=MEN Dutch Gender Platform.