Precies twee maanden na de stembus presenteerde Tegenlicht 'Expeditie Beter Nederland'. Ooit was Nederland voortvarend in haar energiebeleid. Hoe staat het er nu voor met de energievoorziening in ons land? En wat zou het ons kunnen opleveren?

Onze Duitse buren over Nederland

'Nederland speelde altijd een rol op technologisch gebied als het ging om nieuwe ideeën hoe je zonnecellen effectiever kon maken of hoe je modules kon verbeteren, maar de verwezenlijking van die ideeën is enigzins afgeremd'.

Gerhard Perlot - directeur Younicos

'Toen ik me begon te verdiepen in duurzame energie droomde ik van het dakenprogramma in Nederland,' vertelt Gerhard Perlot, directeur van het Duitse technische innovatiebedrijf Younicos in de uitzending 'Expeditie Beter Nederland'. Het Nederlandse honderdduizend-daken-programma werd begin deze eeuw geïntroduceerd als een initiatief vanuit de overheid om het installeren van zonnepanelen op daken en afname van zonne-energie te stimuleren. 'Nederland speelde altijd een rol op technologisch gebied als het ging om nieuwe ideeën hoe je zonnecellen effectiever kon maken of hoe je modules kon verbeteren,' vertelt Perlot, 'maar de verwezenlijking van die ideeën is enigzins afgeremd. Tussen het technisch vernuft dat aanwezig was en de praktische toepassing zat een forse kloof.'

Perlot richt zich met zijn bedrijf Younicos sinds een aantal jaar op het ontwikkelen van innovatieve technologie die nodig is voor de opslag van schone energie. Younicos draait zonder subsidie en wordt gefinancierd door investeerders die een groot vertrouwen hebben in duurzame ontwikkeling.

Peter Altmaier, de Duitse minister van milieu, duurzaamheid en energie, zegt zich te verheugen op een toekomstige samenwerking met de Nederlanders op het gebied van duurzame energie. Altmaier zet zich vol overtuiging in voor de Duitse energiekwestie. De website over groene en duurzame energie Recharge News schreef een portret van de Duitse minister.

De weg naar een winstgevend energiebeleid in Nederland

Onze Duitse buren hebben het goed voor elkaar. Daar besloot men al jaren geleden prioriteit te geven aan de zogehete energiewende waarmee de Duitsers hun samenleving over een paar jaar voor tachtig procent van schone energie hopen te voorzien. Ook nu al creërt het Duitse beleid nieuwe banen en levert het de economie zo'n 300 miljard euro per jaar op. Hoe kunnen we zorgen dat investeren in de Nederlandse toekomst ook winstgevend wordt? Een aantal ideeën op een rij:

Het feed-in systeem - Het WISE in Amsterdam (World Information Service on Energy) pleit al jaren voor het vestigen van een feed-in systeem, een systeem naar het voorbeeld van de Duitse feed-in architect Hermann Scheer (1944-2010) dat terugleververgoedingen per technologie toekent aan groene stroom.

Vergroening van geldstromen - Meer halen uit groene stroom? De vergroening van geldstromen biedt nieuwe perspectiven. Lees meer in ons artikel over Groene Miljoenen.

Werkgelegenheid in de duurzame sector - ECN is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor duurzame energie. Uit een onderzoek van ECN uit 2011 blijkt dat de duurzame energiesector in Nederland duizenden banen oplevert.

Wereldwijde samenwerking ter bevordering van groene groei - Het Green Growth Best Practice Initiative (GGBP) ging in oktober 2012 van start. Het initiatief is ontwikkeld om overheden te helpen bij verbetering van de kwaliteit van planning en implementatie van groene groei door middel van analyse en ‘peer-to-peer learning’. Het initiatief richt zich op vooruitstrevende, groene beleidsvorming wereldwijd. (Bron ECN.nl)

Doe het samen - In de Engelstalige cultuur heet het 'grassroots'. In Nederland 'burgerinitiatief' of 'coöperatie'. Samen werken aan een duurzame toekomst kan winstgevend zijn. Lees meer in ons artikel over deze nieuwe, aanstekelijke vorm van kapitalisme.

Onbeperkt salderen - In Nederland mogen klanten bij verschillende energieleveranciers onbeperkt zonnestroom salderen. De website van The Sunshine Company schrijft: 'salderen betekent dat u voor uw teruggeleverde stroom hetzelfde krijgt als waarvoor u het afneemt. Dus naast de kilowattuurprijs krijgt u ook uw BTW en energiebelasting terug. Nu betalen kleine afnemers relatief veel energiebelasting, en grote afnemers relatief weinig energiebelasting. Tot voor kort was het zo dat energieleveranciers maximaal 5000 kilowattuur aan u saldeerden. Onder andere Greenchoice heeft in overleg met de Belastingdienst besloten dat men onbeperkt gaat salderen.'

Wat zegt het nieuwe Regeerakkoord?

'De innovatiekracht van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid zal optimaal worden gericht op de transitie naar een duurzame economie en groene groei, mede met het oog op versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie'.

Regeerakkoord 2012 - pagina 8.

In hoofdstuk III, Duurzaam groeien en vernieuwen, zegt het nieuwe Regeerakkoord:

De positie van Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën moet de komende jaren verankerd en versterkt worden. Ons land heeft daarvoor een uitstekende uitgangspositie met zijn innovatieve bedrijven en excellente kennisinstellingen. Een compacte, krachtige overheid die haar zaken financieel op orde heeft, kan in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van die positie.

Nederland komt sterker uit de crisis door de goede keuzes te maken. Keuzes voor
hervormingen, ombuigingen en ambitie. De innovatiekracht van het bedrijfsleven, de
kennisinstellingen en de overheid zal optimaal worden gericht op de transitie naar een duurzame economie en groene groei, mede met het oog op versterking van het
concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Wij zorgen er voor dat de overheid daarbij een betrouwbare partner is die weet wat ze wil bereiken, besluitvaardig is en in staat vast te houden aan de ingeslagen koers.

De succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio's en overheid, in het kader van het topsectorenbeleid, wordt voortgezet en in het nieuwe financiële kader ingepast.

Ons nieuwe kabinet zegt innovatie van het bedrijfsleven en kennisinstellingen te gaan steunen om onze economie duurzamer en groener te maken.