Green Wish wijst de weg

Burgers die het heft in eigen handen willen nemen, ja graag. Maar hoe gaat het dan verder en bij wie kunnen burgerclubs en coöperaties terecht als het goede idee er is? Tegenlicht vraagt het Rinske van Noortwijk van GreenWish.

Actieve burgers kunnen veel, maar niemand kan alles alleen.'

Rinske van Noortwijk, GreenWish

Ik ben pionier!

Het idee is er, en dan? De non-profit organisatie GreenWish adviseert bij het focussen van ideeën, business plannen, organisatievormen, financiering, media inzet, social media gebruik aan beginnende duurzame initiatieven.

Rinske van Noortwijk, mede-oprichter van GreenWish, legt uit waar zij van pas kunnen komen: Actieve burgers kunnen veel, maar niemand kan alles alleen. Burgerinitiatieven hebben soms al de vorm van projecten, soms zijn het al (sociale) ondernemingen, maar soms ook gewoon nog ongeorganiseerde acties. Ze nemen in aantal toe. Niet eens omdat de overheid minder doet en kan, maar omdat het nu eenmaal de tijdgeest is. Als je bijvoorbeeld vindt dat je kind geen goed onderwijs krijgt en je wordt daarin niet gehoord, dan ga je niet naar de politiek of actievoeren, maar je richt een eigen school op. Dat kán’.

Veel ideeën gaan verloren

In de afgelopen tien jaar heeft GreenWish zo’n 900 initiatieven op één of andere manier geadviseerd. In feite wordt op deze manier gezorgd dat particulieren als het ware kunnen aansluiten op de wereld van professionals. Van Noortwijk: ‘Aanleiding om GreenWish op te richten was het feit dat veel goede ideeën verloren gaan. Wij hebben twee criteria: je idee moet bijdragen aan een betere wereld en je moet het zelf gaan doen. Want het is belangrijk dat de initiatiefnemer de regie houdt, eigenaar blijft. Dat leidt tot innovatie. Als professional heb je snel de neiging een burgerinitiatief snel te veranderen vervormd, omdat je denkt in de bestaande mogelijkheden die jij kent. Maar dan sluit je nieuwe wegen af.’

Hoe kun je startende pioniers dan precies helpen?

GreenWish: ‘We luisteren wat iemand van plan is en vragen dan, “wat kunnen wij doen, zodat jij op jouw manier  een volgende stap kunt zetten”. Op dezelfde manier adviseren we ook overheden, want ook die zitten klem met hoge ambities en minder subsidie en minder mensen. Wij hebben vijf stelregels in de begeleiding:

1. Breng goed in beeld wat er in je regio of op jouw beleidsterrein gebeurt. Onderzoek de initiatieven, analyseer ze, kijk of je er inspiratie uit haalt voor je beleid. Kijk waar je kunt aansluiten om je beleidsdoelen gemakkelijker te realiseren.

2. Maak contact en schenk oprechte aandacht. Luister zonder oordeel naar wat mensen doen, wat hen beweegt, waar ze tegenaan lopen, wat hen succesvol maakt. Deze aandacht geeft ook een bepaalde legitimering aan het initiatief.

3. Zorg dat je je ‘collega’s’ in het veld goed kent, d.w.z. iedereen die in de regio maatschappelijk initiatief op één of andere manier ondersteunt,  zoals regionale fondsen, ondernemersklankbord, bedrijven, wijksteunpunten, hubs’s, incubators, etc.

4. Organiseer ontmoetingen van initiatiefnemers met bedrijven en organisaties die hen iets te bieden hebben, beursvloeren, durf-te-vragen sessies.

5. Gebruik de lessen uit initiatieven als herijking van de bestaande systemen. Want de initiatieven geven veel informatie over de weeffouten en inefficiënties van de huidige aanpak. Ze houden de samenleving in feite een spiegel voor.

En is er dan weer een volgende fase?

Van Noortwijk: ‘De volgende fase is dat we maatschappelijke vragen direct gaan voorleggen aan de samenleving. Bijvoorbeeld via ons IdealenKompas - een soort digitale ontmoetingsplek, dating site, waar mensen met goede ideeën gematcht worden met mensen die hen iets te bieden hebben. Het maakt het potentieel in de samenleving vindbaar. Bijvoorbeeld door bedrijven die adviesuren ter beschikking stellen zoals in het Berenschot Betrokken-programma, of gepensioneerden die hun kennis en ervaring willen inzetten voor duurzaamheid in de stad. Of fondsen en andere financiers, van wie verschillende vaak tot op heden onvindbaar zijn. Mensen die kantoorruimte of spullen aanbieden.'

'Er is heel veel te regelen door slim samen te werken, te combineren, te ruilen, te delen. Geld kan daardoor minder belangrijk worden. Je vindt wat je nodig hebt op een andere manier.'

Rinske van Noortwijk, GreenWish

Nieuwe infrastructuur

'GreenWish gelooft dat de tijd vraagt om dit soort nieuwe infrastructuur. Maatschappelijk initiatief gaat dan ook minder leunen op de overheid. En die overheden moeten dus ook gaan leren om te gaan met actievere burgers en burgerclubs. Soms stuit ik in mijn werk op bevlogen overheidsmensen als wethouder Thijs de la Court uit Lochem. Die moest een asfaltweg aanleggen waar 1,4 miljoen voor nodig was. En hij had maar 800.000 euro. Die Daarom heeft hij ging zijn burgers eens raadplegen bewoners geraadpleegd over hoe hij dat probleem het beste kon oplossen. wat hij met dat probleem aanmoest.  Misschien moet je hem eens bellen hoe dat is afgelopen. Als we voor dit soort problemen in de toekomst goede vormen vinden, dan benutten we pas echt de kracht van de samenleving.’

Zelf pionier?

Voor meer informatie over de mogelijkheden en projecten van GreenWish: www.greenwish.nl tel: 030-8201150 en www.idealenkompas.nl. Op Power to the Pioneers, het 'platform duurzame initiatieven' van Tegenlicht, leest u alles over andere ondernemers en verlangens op het gebied van nieuw en duurzaam.