De aflevering ‘Schaliecowboys’ laat zien dat de transitie naar duurzame energie nog geen gelopen race is. Maar of de schaliegasrevolutie daadwerkelijk doorzet, is ook nog maar de vraag.

Want de afgelopen jaren is overal op de wereld schaliegas heftig bediscussieerd. Wil je hier meer over weten? Hieronder hebben wij vijf favoriete longreads geselecteerd die schaliegas goed onder de loep nemen.

Dit artikel is een goede introductie om het Nederlandse debat over schaliegas te begrijpen. Op basis van uitgebreid onderzoek analyseren de auteurs hoe verschillende partijen, van de actiegroep Nederland Schaliegasvrij tot de gevestigde gasindustrie, met elkaar de discussie over schaliegas aangaan. De conclusie: in 2013 is het nog lang niet zeker of er in Nederland naar schaliegas geboord gaat worden. Vier jaar en vele Groningse aardbevingen later is dat niet heel anders.

Is schaliegas wel of geen schone energiebron om de transitie naar een duurzame wereld te overbruggen? Milieuactivist en journalist Bill McKibben stelt dat schaliegas meer schade aanricht dan steenkool en olie. Schaliegas produceert minder CO2 bij verbranding dan steenkool en olie, maar tijdens het productieproces komt vaak methaan vrij. Een gas waardoor de aarde waarschijnlijk honderd keer zo snel opwarmt, aldus McKibben.

Mother Jones: The Great Frack Forward

september 2014, Jaeah Lee en James West

Een prachtige multimediale productie die de gold rush op schaliegas in China laat zien. De regering staat met zijn rug tegen de muur: de smog en milieuvervuiling dwingen tot het afbouwen van de steenkoolproductie, maar hiermee komt de economische groei in gevaar - en zonder groei is er geen vertrouwen meer in de regering.

Dus China gaat over op schaliegas. Met hulp van Amerikaanse bedrijven leert China alle ins en outs van het waterverslindende fracking, maar het is de vraag of dat gaat werken in een land dat per hoofd van de bevolking minder water heeft dan Namibië.

China Daily: The Global Impact of US Shale

februari 2014, Daniel Yergin

Wat betekent de schaliegasrevolutie voor de geopolitieke verhoudingen? Daniel Yergin, een expert op het gebied van energiepolitiek, geeft in dit artikel een  overzichtelijke analyse van de geopolitieke impact van wat hij ‘de grootste energierevolutie van de 21ste eeuw’ noemt. Hij laat zien hoe een kleine innovatie de wereld van de energie op zijn kop kan zetten.  

De Correspondent: Zo kan Europa onafhankelijk worden van Russisch gas

mei 2014, Huib de Zeeuw

Schaliegas als mogelijk Europees wapen tegen afhankelijkheid van Russisch gas? Van een gezamenlijk front was in 2014 geen sprake. Drie jaar later is de verdeeldheid binnen Europa alleen maar groter. Toch is dit verhaal op dit moment relevanter dan ooit: hoe kan Europa haar energieveiligheid bewaren?