Gerhart Baum is oud-politicus.

Op een bijeenkomst over internationaal terrorisme georganiseerd door het Belgisch Koninklijk Instituut voor Internationale betrekkingen, sprak de Duitse oud-FDP-politicus Gerhart Baum (1932) zich uit tegen de vergaande repressieve maatregelen die genomen zijn sinds de aanslagen op 11 september 2001. Dat is bijzonder omdat Baum in de jaren zeventig als staatssecretaris en later minister van Binnenlandse Zaken, zelf in reactie op de aanslagen van de Rote Armee Fraktion (RAF) verantwoordelijk is geweest voor eenzelfde reactie. De repressieve maatregelen die Duitsland toen nam om de radicale groepering te onderdrukken, beschrijft de ex-minister (inmiddels advocaat, gevestigd in Keulen) nu als wetgeving die past bij een politiestaat. "De Internationale Rechten van de Mens worden met voeten getreden. De geloofwaardigheid van het democratische model staat op het spel."

Na zijn politieke carrière is Baum tien jaar werkzaam geweest bij de afdeling voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Daar was hij ondermeer hoofd van de Duitse delegatie van de Commissie voor de Rechten van de Mens en later speciaal rapporteur voor mensenrechten in Sudan. In die laatste functie heeft hij ervaren wat de gevolgen zijn van de maatregelen die het Westen heeft genomen sinds 11 september. Bij een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken in Sudan werd hij gewezen op de wijze waarop het Westen diezelfde rechten overtreedt in Guantanamo Bay en de Abu Ghraib gevangenis. "Het is moeilijk om schending van de mensenrechten nog aan te pakken, omdat zoveel landen die begaan."