Socioloog

Craig Calhoun is een Amerikaanse socioloog en een voorstander van het gebruik van de sociale wetenschappen om kwesties van algemeen publiek belang aan te pakken. Zo heeft Calhoun onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de landbouw in Noord Carolina, zo heeft hij de Constitutionele Commissie van Eritrea geadviseerd en geholpen met de communicatie-infrastructuur in Sudan. Calhoun is het meest bekend om zijn boek Neither Gods nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China (1994), waarin hij de studentenopstand op Tiananmen Square analyseert. Verder is Calhoun voorzitter van de Social Science Research Council, hoogleraar in de sociale wetenschappen aan de University of New York en directeur van het NYU’s Insititute for Public Knowledge. Samen met Richard Sennett richtte hij NYLON op, een interdisciplinair seminar voor afgestudeerde studenten in New York en Londen, die etnografisch en historisch onderzoek gebruiken om invloed uit te oefenen op de politiek, cultuur en de maatschappij. Calhoun’s meest recente werk is Cosmopolitanism and Belonging (2011). In dit boek onderzoekt hij de sociale basis van kosmopolitisme en het voortdurende belang van nationalisme ten tijde van steeds verdergaande globalisering. Ook is Calhoun eindredacteur van de boekenserie Possible Futures (2011), waarin gerenommeerde sociale wetenschappers uit heel de wereld aan het woord komen om hun huidige- en toekomstbeeld van de financiële crisis te delen.