Roger Cox is topadvocaat. In deze verrassende combinatie ligt zijn kracht. Hij sleept de staat voor het gerecht om het klimaat te beschermen.

Roger H.J. Cox (1968) is advocaat in hart en nieren, met een voorliefde voor snelle auto’s. Toch ruilde hij zijn BMW in voor een elektrisch alternatief. Daarnaast wordt er in huize Cox volledig vegetarisch gegeten. De Tegenlicht-aflevering 'Afval = voedsel' uit 2007 over het' Cradle to Cradle'-principe en Al Gore’s 'An Inconvenient Truth' zijn bronnen van inspiratie voor Cox. Hij raakt zo geroerd door de klimaatproblematiek dat hij samen met zijn collega-advocaten besluit zich in dit debat te mengen. Cox voegt in 2013 daad bij woord door namens Urgenda de Nederlandse staat te dagvaarden.

Revolutie met recht

In zijn boek ‘Revolutie met Recht’ uit 2011 beschrijft Cox de gevaren van klimaatverandering en hoe de democratie en de vrije markt erin falen hier iets aan te doen. Actievoeren en lobbyen in politieke sferen vindt Roger Cox niet meer van deze tijd. Het is tijd voor een nieuwe arena om deze strijd uit te vechten: de rechtszaal. Namens Urgenda klaagt Cox de Nederlandse staat aan. De overheid doet er namelijk te weinig aan om de CO2-uitstoot te verminderen. Demonstreren, actievoeren en lobbyen om de politiek wakker te schudden, blijkt weinig effectief. Waar politici in periodes van vier jaar denken, kijkt de rechter verder.
 

Er is geen enkele andere nationale of internationale macht aan te wijzen die in deze tijd van grote urgentie en groot gevaar voor elkaar kan krijgen wat de rechterlijke macht met het recht in de hand vermag te bewerkstelligen.

Roger Cox in Revolutie met Recht (2011)

Plicht van de staat

Cox eist van de staat dat zij maatregelen neemt om de CO2-uitstoot in 2020 te hebben verminderd met minimaal 25% ten opzichte van het niveau van 1990.  De feiten liggen op tafel en zijn onomstreden, maar verandering blijft uit. De passieve houding van de overheid doet volgens Cox geen recht aan het aanwezige gevaar. De staat heeft een zorgplicht en moet de bewoonbaarheid en milieukwaliteit van een land waarborgen. Dergelijke plichten zijn vastgelegd in de grondwet en kunnen juridisch worden ingezet om de staat tot maatregelen te dwingen. Volgens Cox is de rechtszaal daarom de aangewezen plek om het klimaatprobleem aan te pakken.

Roger H.J. Cox studeerde tot 1994 rechten in Leiden, is advocaat bij Paulussen Advocaten in Maastricht, onderdeel van milieu-organisatie Urgenda en auteur van het boek ‘Revolutie met Recht’ (2011).