“Het uurloon in Alphen ligt rond de 25 euro per uur. In Duitsland is dat 16 euro, in Brazilië 4 euro en in China zijn we naar boven afgerond 1 euro per uur kwijt aan een werknemer” vat Dijkstra samen als Minister Brinkhorst hem daar bij een werkbezoek op 18 januari dit jaar naar vraagt. De uitbesteding van de werkzaamheden van Hyva naar het buitenland zijn in dit licht niet vreemd.

Louwrens Dijkstra (1955) is sinds 1990 betrokken bij metaalbedrijf Hyva Group BV. Eerst als vice-presedent en vanaf 2004 als Chief Executer Officer (CEO). Hij studeerde Economie en Business administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dijkstra begon zijn loopbaan in 1982 bij NMB Bank NV, dat eind jaren tachtig fuseerde met de Postbank tot de NMB Postbank Groep. Tot 1990 werkte hij een aantal jaren als directeur van West Holland Milieu BV in Delft (onderdeel van het internationale afvalverwerkingsbedrijf Browning Ferris Industries).

Dijkstra heeft in zijn jaren bij Hyva veel zien veranderen: "In tien jaar tijd van 100% made in Holland, naar 0%". Hij heeft de uitbestedingen naar het buitenland met lede ogen aangezien, maar kon vanwege het ongunstige klimaat in Nederland niet anders beslissen.