Econoom James S. Henry schat dat over tien procent van de wereldrijkdom geen belasting is betaald.

In zijn vrije tijd becijfert James S. Henry de omvang van de offshore-economie. De bevindingen van de voormalig hoofdeconoom bij adviesbureau McKinsey zijn schokkend: ongeveer 10 procent van de wereldwelvaart is onttrokken aan de belastingplicht. In zijn uiterst voorzichtige berekeningen calculeert Henry dat het een bedrag tussen de 21 en 32 biljoen dollar betreft.

The World Bank spends a lot of time studying poverty and measuring it endlessly, but they don't study inequality.

James S. Henry in De Tax Free Tour

Controversiële berekeningen

De offshore-economie: een financiële schaduwwereld waarin kapitaalstromen met de snelheid van het licht de wereld overgaan en zich onttrekken aan de belastingplichten van het 'thuisland'. Opvallend genoeg is Henry de eerste die onderzoek doet naar de omvang en groei van de mondiale offshore-economie. Het IMF en de Wereldbank branden hun vingers niet aan dit controversiële onderwerp. De berekeningen van Henry zijn de enige in zijn soort en tot op de dag van vandaag nog niet weerlegd.


Interview met James S. Henry van Fox business (3min59) van 1 maart 2013 waarin hij 'Fox style' bevraagd wordt over de omvang en van de offshore-economie en over wat er met dat geld zou moeten gebeuren.

Econoom, advocaat en onderzoeksjournalist

Amerikaan James S. Henry studeerde magna cum laude af in de Social studies aan Harvard college, studeerde rechten aan Harvard Law School en behaalde daarnaast zijn mastergraad in de economie aan Harvard Graduate School. De econoom, advocaat en onderzoeksjournalist werkte in het verleden als hoofdeconoom voor McKinsey. Hij is onder meer lid van de raad van bestuur van The Tax Justice Network en adviseur van Oxfam.

Henry schrijft voor toonaangevende kranten en tijdschriften als The New York Times, Time magazine, The Wall Street Journal en The Washington Post. Hij is de auteur van Blood Bankers en Pirate Bankers en is gespecialiseerd in de schuldencrisis, belastingontwijking en economische ontwikkeling.