‘We moesten altijd vechten om schaarse grondstoffen. Maar door de cleantech-revolutie hoeft dat straks niet meer,’ aldus Nicholas (Nick) Parker, de uitvinder van het begrip ‘cleantech’ en oprichter van de Cleantech Group. Hij ziet de toekomst rooskleurig in.

Nick Parker, van oorsprong Canadees, studeerde Technology Studies aan de Carleton University in Ottawa en behaalde een MBA aan de City University in Londen. Parker heeft vijftien jaar ervaring met het opstarten, beheren en verkopen van investeringsfondsen die zich op de duurzame sector richten.

Pionier van de cleantech

In 2002 begon Nick Parker de Cleantech Group om investeringen aan te trekken in een sector die hij introduceerde als ‘cleantech’: schone technologie die tegelijkertijd oplossingen biedt voor´uitdagingen´ als energie, afval, vervoer of water én rendabele opbrengsten levert voor investeerders. De term sloeg aan en conventionele investeerders voelden zich er al snel op hun gemak. Sindsdien is cleantech een begrip geworden. Veel toonaangevende investeerders wilden maar al te graag meedoen, en zetten hiermee de trend voor anderen. Onder andere Warren Buffett, Bill Gates en Richard Brandson hebben grote bedragen in cleantech geïnvesteerd, wat aangeeft dat zij toekomst zien in deze sector.

‘Name one of the great entrepreneurs or investors of the last thirty years who is not investing in this space.’

Nick Parker

Bruggenbouwers

Maar de Cleantech Group is ook op andere manieren actief in de sector voor schone technologie. De organisatie doet onderzoek en adviseert ondernemers, investeerders en beleidsmakers. Daarnaast hebben ze een online systeem opgezet waarmee ze een overbruggende rol vervullen tussen investeerders en ondernemers. Dit zogenaamde ‘i3-platform’ moet inzicht geven in alle aspecten van de cleantech sector: welke partijen zijn op zoek naar investeringsmogelijkheden, welke technologieën gebruiken de cleantech bedrijven (wat zijn de trends) en welke financiële transacties vinden er plaats. Hiermee proberen ze alle barrières voor investeringen in cleantech-bedrijven op te heffen.

De staat van de cleantech-sector

Een keer per jaar brengt Parkers Cleantech Group in samenwerking met het WNF het ‘Global Cleantech Innovation Index 2012 Report´ uit. Hierin publiceren ze uitgebreide gegevens over de staat van de cleantech-sector en de innovatie in verschillende landen. De lijst van meest innovatieve landen wordt aangevoerd door Denemarken, Israël en Zweden. Nederland staat op de 14e plaats, onder China. Dit heeft er onder andere mee te maken dat nieuwe bedrijven en innovaties hier niet succesvol op grotere schaal gecommercialiseerd worden, mede door gebrek aan subsidies.