David Robertson is journalist voor The Times. Hij legde de link bloot tussen de Britse overheid en het oliebedrijf Shell.

Robertson beschikte over een draft-brief waarin Shell de buitenlandpolitiek van Groot-Brittannië probeert te dicteren. Oliemaatschappij Shell had voor premier Tony Blair alvast een brief opgesteld die voor Khaddafi was bestemd.

Aan de hand van deze brief publiceerde hij zijn artikel in The Times op 27 April 2010.