"Their slum market stalls had names like Marks & Spencer and Tesco"

De met prijzen overladen Brits-Canadese journalist Doug Saunders schreef ‘De trek naar de stad’, een bestseller over de wereldwijde verstedelijking en de kansen en mogelijke crises die de aanwas van zoveel nieuwkomers met zich meebrengt.

Doug Saunders (1967) is journalist en schrijver van Brits-Canadese afkomst. Hoewel hij studeerde aan York University, heeft Saunders nooit een universitair diploma behaald. Dat belemmerde hem echter niet in zijn glansrijke carrière als schrijver en columnist. Tijdens de jaren negentig was hij een van de eerste online reporters en werkte hij voor verschillende magazines inclusief Globe and Mail, een van de grootste kranten van Canada. Hier werkte hij zich vanaf 1995 omhoog en schreef hij artikelen over internationale trends, media, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor zijn columns en artikelen mocht hij onder andere de National Newspaper Award, de Canadese tegenhanger van de Pulitzerprijs, vier keer in ontvangst nemen.

Arrival Cities

De wereldbevolking is in beweging. De massale trek naar de steden zal waarschijnlijk een van de laatste massamigraties in onze geschiedenis zijn. De urbanisatie leidt op veel plaatsen tot nieuwe spanningen en problemen. Maar ook ontstaan er nieuwe kansen en perspectieven op een betere toekomst. Aan de rand van de metropolen ontstaan er zogenaamde ‘arrival cities’; kleine voorsteden waar mensen van het platteland zich vestigen om daar een bestaan op te bouwen. Vanuit een vogelperspectief een rommelige wirwar van krotjes, schuurtjes en slingerende paden. Maar vanuit een kikkerperspectief broeiplekken van handel, kleine industrie en ondernemerschap. Doug Saunders schreef erover in zijn boek: Arrival City: The Final Migration and Our Next World (2010), in het Nederlands vertaald en uitgegeven als De trek naar de stad. Het boek neemt de lezer mee op een reis door 30 steden over de hele wereld, en vormt volgens recensies een uitstekende balans tussen persoonlijke verhalen en kritische analyse van de verstedelijking.

"When the Jack the Ripper case took place, a few blocks away from here, it was the general understanding among the media and public in London that it must have been a Jew. Because this was the Jewish neighbourhood, they were associated with gangs and violence, religious extremism and so on. These were regarded as an unintegratable fast expanding people who were taking over in this neighbourhood. And their slum market stalls had names like Marks & Spencer, like Tesco and so on, which went on to become the most succesful businesses in London."

Doug Saunders over Oost-Londen ten tijde van Jack the Ripper

Met een kritische blik bekijkt hij de 'arrival cities' en onderzoekt Saunders de natuurlijke processen van groeiende welvaart en ondernemerschap, het ontstaan en de verplaatsing van de middenklasse, de infrastructuren en hoe verschillende overheden ermee omgaan. Het beleid van overheden omtrent deze gebieden verschilt nogal. Sommige worden gesteund met investeringen, anderen worden genegeerd of met bulldozers vernietigd. Saunders wijst erop dat juist de 'arrival cities', indien niet begrepen en slecht beheerd, door historisch gezien dé plekken bij uitstek zijn waar politieke crises, revoluties en fundamentalistische ideeën ontstaan. De Franse revolutie in 1789 en de Iraanse revolutie in 1979 zijn allebei begonnen in deze voorsteden van arme migranten. Het is daarom belangrijk een beter begrip te krijgen van deze verzamelplekken van de nieuwe stedelingen wereldwijd.